top of page

איך ליצור דיור בהישג יד? הצעה למפלגות לקראת בחירות 2022


אילוסטרציה
© Gluk54 | Dreamstime.com

סוגיית הדיור היא הסוגיה הבוערת ביותר בסדר היום האזרחי בישראל. עליית מחירי הדיור, ובשנה האחרונה גם מחירי השכירות, הובילו לשחיקת היכולת של חלק הולך וגדל מהאוכלוסיה לעמוד בנטל עלות הדיור ולמצוא קורת גג נאותה ויציבה, בין בשכירות או ברכישה. לתהליך זה השלכות מרחיקות לכת ברמת הפרט וברמה העירונית והלאומית.


לקראת הבחירות ב-1.11.2022, מרכז הגר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, האגודה לזכויות האזרח, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון ומרחב – התנועה לעירוניות בישראל הגישו למתמודדות ולמתמודדים מסמך ובו הצעות לצעדים אופרטיביים ליצירה של דיור בהישג יד. הארגונים מציעים לאמץ צעדים אלו כחלק מהמצע ומתכניות העבודה לקראת בחירות 2022.


הארגונים מדגישים שאין "פתרון קסם" יחיד למשבר הדיור, ושנדרש סל כלים מגוון כדי לענות על צורכי הדיור של האוכלוסיה בישראל. המלצותיהם מתייחסות לשלושה כלים שחסרים או דורשים עדכון במדיניות הדיור הממשלתית הקיימת: פיתוח שוק משמעותי של דיור בהישג יד בישראל, יצירת מודלים של דיור בבעלות חלקית כאלטרנטיבה לרכישה ולשכירות עבור בעלי הכנסה נמוכה, ושיפור מנגנוני ההתחדשות עירונית.
Kommentare


bottom of page