top of page

להנגיש לערבית את השירותים המקוונים של מכבי שירותי בריאות


בניין של מכבי שירותי בריאות
© Verbaska | Dreamstime.com

ב-19.7.2022 פנינו למנכ"לית וליועצת המשפטית של מכבי שירותי בריאות, בבקשה לתרגם את כלל המידע והשירותים המופיעים באתר ובאפליקציה לערבית.


המצב כיום הוא שקופת חולים מכבי מפעילה שירותי תרגום חלקיים באמצעות "גוגל טרנסלייט". התרגום מתייחס רק לחלק זעיר מהשירותים והמידע שבאתר הקופה, לעתים עילג ובחלק מהמקרים עשוי אף להטעות, ומפנה לדפים בעברית. נוסף על כך, התרגום החלקי אינו תקף לשירותים משמעותיים שונים כמו זימוני תורים, שירותי מעבדה ועוד.


בפנייה כתבה עו"ד טל חסין כי היעדרם של שירותים מקוונים ומידע מקיף בערבית גורם לכך שרבבות מבוטחים, אשר אינם שולטים בעברית על בוריה, אינם יכולים לבצע בכוחות עצמם פעולות בסיסיות הקשורות לבריאותם ולזכויותיהם הביטוחיות, ואינם זוכים לקבלת המידע המקיף שמספקת הקופה לדוברי עברית, תוך פגיעה קשה בזכויותיהם לשוויון, לבריאות ולכבוד.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אופק אזולאי, רכז השטח מוהנד ענאתי ומנהלת הפעילות הציבורית לחברה הערבית מרח אלאנווארComments


bottom of page