top of page

לתרגם לערבית את הטופס המקוון של הצהרת הבריאות לתלמידים


אילוסטרציה
© Zaikina | Dreamstime.com

בכל שנת לימודים נדרשים הורים להצהיר על מצבם הרפואי של ילדיהם בבתי הספר ובגנים באמצעות מילוי טופס הצהרת בריאות. בשנת הלימודים הנוכחית (התשפ"ג) החליט משרד החינוך לשנות את אופן מילוי והגשת טפסי הצהרת הבריאות לצורה מקוונת, באופן שיחליף את הטופס הידני שהיה נהוג עד כה, אלא שהמשרד לא דאג לתרגם את הטופס המקוון לערבית.


עו"ד גדיר ניקולא פנתה למשרד החינוך בדרישה לתרגם את הטופס המקוון. בפנייה נכתב:

"צעידת משרד החינוך עם הטכנולוגיה במעבר לטופס מקוון נועדה להקל על דיווח על שינויים במצבו הרפואי של הילד ולחסוך זמן וכוח אדם בעת ביצוע פעולה זו. אולם, המשרד דילג לצערנו על חלק ניכר מתלמידי מערכת החינוך והוריהם, אלו התלמידים הערבים המהווים כ-25% מהתלמידים במערכת החינוך, ואשר שפת אמם כמו שפת הלימודים בבתי ספרם היא ערבית. אי תרגום הטופס הדיגיטלי לדוברי ערבית פוגע בזכויות היסוד של התלמידים הערבים והוריהם לשוויון, לבריאות ולכבוד. על משרד החינוך כמו כל רשות מנהלית חלה החובה לספק שירותים לכלל האזרחים והתושבים במדינה באופן שוויוני, כמו גם החובה לספק אותם שירותים באופן נגיש ונהיר. השפה הערבית היא שפה רשמית במדינה לצד השפה העברית, והיא שפת אמם של כחמישית מאזרחי המדינה".
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אופק אזולאיComments


bottom of page