top of page

לאפשר לעובדים פלסטינים מעבר בטוח בגשר שליד מחסום מכבים

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב-19.10.2022 נגד שר הביטחון והמינהל האזרחי, בדרישה לאפשר גישה לגשר הולכי הרגל הסמוך לכפר בית סירא ולמחסום מכבים, שמעל כביש מספר 443, במשך כל שעות היממה.


מחסום מכבים מוצב על כביש 443, בסמוך לקו הירוק. מעבר כלי הרכב בו מיועד לישראלים, והמעבר הרגלי מיועד לפלסטינים. מדי יום עוברים במחסום יותר מ-3,000 עובדים פלסטינים לתחומי ישראל ובחזרה לגדה. בעת הגשת העתירה, בשעות הבוקר יכלו הפועלים לעבור דרך המחסום אל גשר להולכי רגל שעובר מעל הכביש, וכך לעבור מעל הכביש בבטחה, אולם המחסום נסגר ב-11:30, ועימו נסגרה הגישה לגשר. כך, בחזרתם מהעבודה אחר הצהרים נאלצו העובדים לבחור כיצד יסתכנו: או שיחצו בריצה את הכביש הסואן, שבו שישה נתיבים, או שרכב ההסעות יוריד אותם בשולי הכביש, במקום שבו אסור לו לעצור ושאין לו בו נתיב השתלבות בחזרה בתנועה. כתוצאה מהסדרי התנועה הלקויים, בחמש השנים שלפני הגשת העתירה נדרסו למוות ארבעה פלסטינים ונהג ישראלי נהרג בתאונת דרכים בקרבת המחסום, ובממוצע התרחשה בסמוך למחסום תאונת דרכים בכל חודש.


בעתירה נטען כי חסימת הגישה לגשר בחלק משעות היממה פוגעת בזכויות יסוד של העובדים הפלסטינים, ובראשן הזכות לחיים. נטען כי הנגשת הגשר בכל שעות היממה היא פשוטה, ואינה כרוכה בתהליכים מורכבים או בסיכון כלשהו ואף לא בהוצאה כספית ניכרת. בעתירה הודגש כי על מדינת ישראל, ככוח הכובש בגדה המערבית, מוטלת החובה לדאוג להגנה על חייהם, גופם וכבודם של התושבים הפלסטינים ולחיים סדירים ותקינים.


בעקבות העתירה הוקמה במחסום קרוסלה חד-כיוונית המאפשרת לעובדים הפלסטינים גישה לגשר הולכי הרגל במשך כל שעות היממה, ופותרת את בעיית הבטיחות. בעקבות זאת מחקנו את העתירה.בג"ץ 6866/22 האגודה לזכויות האזרח נ' שר הביטחון

עו"ד: רוני פלי
קישורים:
bottom of page