top of page

האגודה לשר התקשורת: חדל מהמתקפה נגד תאגיד השידור הציבורי


כתב של תאגיד השידור הציבורי
צילום: טל דהן, ACRI

ב-24.1.2023 פנינו לשר התקשורת שלמה קרעי, בעקבות הצהרותיו החוזרות ונשנות על כוונתו לחסל את תאגיד השידור הציבורי "כאן", ולמצער לקצץ את תקציבו ו"לייבש" אותו ואת עובדיו.


בפנייה עמד עו"ד אבנר פינצ'וק על חיוניותו של שידור ציבורי במדינה דמוקרטית, ועל הסכנה בהפקרת זירת התקשורת לכוחות השוק ולגורמים פרטיים, המונעים מאינטרסים של בעלי הון וכפופים ללחצים. עוד ציין עו"ד פינצ'וק את תפקידו החשוב של התאגיד במתן ביטוי לקולם ולצרכיהם התרבותיים של בנות ובני קבוצות מיעוט בחברה בישראל.


עו"ד פינצ'וק ציין כי עצם ההצהרות על הכוונה לסגור את התאגיד, אף בטרם ננקט ולו צעד אחד למימושן, פוגעות באורח אנוש בעצמאות השידור הציבורי, ועקב כך גם בערכים ובאינטרסים כבדי המשקל שלמענם הוא קיים בישראל וברוב הדמוקרטיות בעולם.Comments


bottom of page