top of page

תזכורת לתקשורת: אסור לפרסם פרטים מזהים של קטינים החשודים בפלילים

בעקבות פרסום שמו ותמונתו של נער בן 13 שביצע פיגוע בעיר דוד באתרי חדשות רבים, פנינו ב-30.1.2023 לנשיא מועצת העיתונות, השופט בדימוס חנן מלצר. ביקשנו שהמועצה תזכיר לכלי התקשורת את חובתם החוקית שלא לפרסם את שמותיהם, תמונותיהם וכן כל פרט מזהה אחר של קטינים החשודים בפלילים.


עו"ד טל חסין ציינה בפנייה כי חוקי הנוער השונים וחוק בתי המשפט אוסרים על כלי התקשורת לפרסם את זהותו של קטין החשוד בפלילים, ומורים על ניהול המשפט בעניינו בדלתיים סגורות. הוראות חוק אלה נועדו להגן על הקטינים ובני משפחותיהם מפני סטיגמה ומעשי נקמה, ולהגביר את סיכויי השיקום של הקטין לאחר ריצוי עונשו. "אופיה הלאומני של העבירה וזהות החשוד בה אינם משחררים אותם ממחויבויותיהם מכוח חוק, ואינם מהווים הצדקה להפרתו", נכתב בפנייה. "כך גם רחשי הציבור והודעות שמפיצה המשטרה, או כל גורם אחר שעשוי להניע פרסום כאמור".


עו"ד חסין הזכירה כי בסוף 2015 פנינו לנשיאת מועצת העיתונות, ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה, לאחר סדרה של פרסומים דומים. בעקבות הפנייה, בתחילת 2016 הורה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי) דאז, עו"ד רז נזרי, לנשיאת מועצת העיתונות, ליועמ"ש המשטרה וליועמ"ש השב"כ, לחזור ולחדד בקרב כל הנוגעים בדבר את הוראות החוק בנושא, ולהדגיש את החובה לעמוד בהן.
Comments


bottom of page