top of page

זכותון: איחוד משפחות לבני זוג פלסטינים של אזרחים ישראלים


אילוסטרציה

האיסור על מתן מעמד בישראל לפלסטינים שהם בני זוג של אזרחים ואזרחיות ישראלים החל בהחלטת ממשלה בחודש מאי 2002. באוגוסט 2003 האיסור נקבע בחוק של הכנסת – חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) ("חוק האזרלחות"). החוק הוצג לציבורי כזמני, אך הוארך שוב ושוב במהלך השנים על ידי הממשלה והכנסת, והיה בתוקף עד יולי 2021. לאחר מכן במשך מספר חודשים לא היה החוק בתוקף, ולמרות זאת הממשלה המשיכה לפעול על פיו וסירבה לתת מעמד לבני זוג פלסטינים (חוץ מכמה מאות בני זוג של ישראלים, מעל גיל 50, שזכו לקבל תושבות זמנית).


החוק נחקק שוב בחודש מרץ 2022 כחוק זמני חדש, שהממשלה והכנסת יכולות להאריך. המצב חזר לקדמותו, להוציא שינויים ספורים ומינוריים שנקבעו בחוק החדש. המשמעות המרכזית של החוק, כמו בעבר, היא שככלל אסור לתת מעמד בישראל למי שמוגדרים "תושבי אזור".


הזכותון שהכנו כולל מידע רלבנטי לזוגות המבקשים להגיש בקשה ל"איחוד משפחות": הליך הגשת הבקשה, האישור שאפשר לקבל (היתר צבאי) והזכויות שנלוות לו ושאינן נלוות לו, רישום ילדי אזרחים ותושבי קבע ופנייה לוועדה ההומניטרית בבקשה למתן מעמד.


הזכותון המלא: עברית (pdf) | ערביתComments


bottom of page