top of page

הבהרה חשובה: מותר לא לשתף פעולה עם הרשות לזהות לאומית יהודית


אבי מעוז
צילום: יוסי שמיר, שתיל-סטוק

שאלות ותשובות

מהי הרשות לזהות לאומית יהודית?

מה יהיו סמכויותיה?

האם הרשות תוכל לפקח על תכנים חינוכיים ועל תוכניות המופעלות בבתי הספר?

מה המשמעות של "מערכת השקיפות להורים" שתקים הרשות?

האם הקמת "מערכת שקיפות" שכזו תגביל את מנהלי ומנהלות בתי ספר בבחירת תוכניות חינוכיות חיצוניות?

האם בעלות ובעלי תפקידים במערכת החינוך וברשויות מקומיות ומפעילים של תוכניות חיצוניות מחויבים לשתף פעולה עם הרשות?


בהרחבה: עמדת האגודה


האגודה לזכויות האזרח מבהירה למנהלי/ות בתי הספר ולרשויות המקומיות, כי לסגן השר במשרד ראש הממשלה, אבי מעוז, לא ניתנה כל סמכות לקבוע תכנים חינוכיים או לפקח עליהם, ומותר להתעלם ממנו ולא לשתף עימו פעולה. תכליות הקמת הרשות לזהות לאומית יהודית והפקדתה בידיים גזעניות הן הפחדה והשתקה, ולמול אלה אין להשפיל מבט.


דיני החינוך בישראל מעניקים סמכויות בענייני תכניות לימודים ופיקוח למשרד החינוך בלבד, וסמכויות בענייני תפעול של בתי ספר לרשויות החינוך המקומיות. התכניות שנלמדות בבתי הספר מאושרות על ידי משרד החינוך, ואין אף גורם נוסף שמוסמך לעשות זאת או להתערב בהן. החלטת הממשלה בעניין הקמת הרשות אינה חורגת מכך, וקובעת במפורש שדבר בתכניות הלימודים ובדרכי אישורן ולימודן אינו משתנה.


החלטת הממשלה קובעת, כי הרשות לזהות לאומית יהודית בראשות סגן השר אבי מעוז תפתח ותקים "מערכת שקיפות להורים" לגבי התכניות החיצוניות הנלמדות בבתי הספר. כלומר, סגן השר מעוז יוכל לפרסם רשימות שחורות של תכניות חינוכיות, שאושרו על ידי משרד החינוך, שאינן לרוחו ואינן תואמות את השקפותיו. סגן השר מעוז יוכל לעשות שימוש בתקציבים שהוענקו לרשות לזהות יהודית שבראשותו על מנת לעסוק בהפצת משנתו הגזענית, הלאומנית, המיזוגנית והלהט"בפובית. הוא יקרא תכניות לימודים ויפרסם למרבה הבושה את עמדותיו הרעילות והמגונות בענייני דת, ערבים, נשים, הומואים, לסביות, טרנסים, השמאל וארגוני החברה האזרחית על גבי ניירות הנושאים את סמל משרד ראש הממשלה. ואולם, שום גורם במערכת החינוך אינו חייב לעיין בהם, או לפעול על פי המלצותיו. הניירות שיפרסם אינם יותר מהודעות לעיתונות מטעם גורם חשוך.


שיתוף פעולה עם סגן השר מעוז או עם הרשות לזהות לאומית הוא וולונטרי בלבד. אף אם סגן השר מעוז ידרוש, יתבע, יצעק וינסה להלך אימים – לא יהיה באף אחד מאלה להקנות לו סמכות לעסוק במה שהחוק אינו מעניק לו. אין חובה להיפגש עימו או עם אנשיו, להשיב לפניותיהם ולשאלותיהם או למסור להם מסמכים. אם רוצים, אפשר להפנותם למשרד החינוך.


אך לאחרונה דחה שר הפנים, משה ארבל, את פנייתו של חה"כ מעוז אליו, בה דרש לדעת מי אישר את הצבתו של שלט בכניסה ללשכת משרד הפנים, עליו נכתב בפונט רב מגדרי "ברוכים הבאים / ברוכות הבאות". עוד דרש למנוע הצבת שלטים כאלה בעתיד. השר ארבל השיבו כי אינו עוסק בעיצובים גרפיים, והנושא אינו על סדר יומו. כשם שלסגן השר מעוז אין סמכות לעסוק בשלטים במשרדי הממשלה ולהציב דרישות בעניין, כך אינו מוסמך לעסוק בתכני מערכת החינוך או לשנות מהם, ויש לנהוג בו, לכל היותר, כפי שנהג השר ארבל. החלטת הממשלה מאפשרת זאת לכל מנהל.ת מוסד חינוכי ולגורמים ברשויות המקומיות.


אנו קוראים למנהלים/ות ולמורים/ות, לראשי רשויות ולהורים שלא להירתע מהאפקט המצנן שעומד ביסוד הקמת מה שמתיימר להיות מערך פיקוח חיצוני למשרד החינוך, ולא לשתף פעולה עם הרשות שעומדת לקום במשרד ראש הממשלה.


אל מול רעיון העוועים של הקמת מנגנון ניטור אורווליאני שכל תכליתו הפחדה והשתקה, ושאין מאחוריו דבר מלבד פניקה גזענית, לאומנית, מיזוגנית ולהט"בופובית, נדרש הציבור הרחב, ובמיוחד ציבור ההורים, להשמיע את קולו ולתמוך בעובדי ההוראה – מנהלי ומנהלות בתי ספר, מורות ומורים – שמחנכים באומץ לזכויות אדם ופועלים להקנות לתלמידים תשתית חינוכית דמוקרטית והומניסטית כמגן מפני הקיצוניות החשוכה שמייצג מעוז. אנו מחזקים את נשות ואנשי החינוך בעבודתם המסורה להגנה על ערכי החינוך הממלכתי ומטרותיו ולקידום חברה שומרת זכויות אדם, פלורליסטית, שוויונית ומוסרית.


מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח מציעה למורות ולמורים הכשרות וכלים לחינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם – פנו אלינו לפרטים נוספים.


כתבו: עו"ד עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית, וד"ר סולי ורד, מנהלת מחלקת החינוךקישורים:Comments


bottom of page