top of page

יוזמות נגד ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית בכנסת ה-25


הכנסת
צילום: יוסי זמיר, שתילסטוק

מאז הקמתה פועלת הממשלה הנוכחית באופן אינטנסיבי לערעור השיטה הדמוקרטית, לפגיעה בזכויות האדם בישראל, לרבות בשוויון ובהגנה על מיעוטים, ולהעמקת הכיבוש. במקביל להפיכה המשטרית מקדמת הממשלה שלל יוזמות שבאופן רשמי אינן חלק מ"הרפורמה המשפטית", אך למעשה הן חלק בלתי נפרד מההפיכה המשטרית שמתרחשת בישראל, והן עתידות לשנות את פניה של המדינה ולהעמיק את הפגיעה בזכויות האדם ובדמוקרטיה.


חלק מרכזי של ההפיכה עוסק בפגיעה ובהתנכלות לארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית. זהו באופן ברור ומוצהר חלק מהאג'נדה של הכנסת והממשלה הנוכחיות, והוא מתבצע באמצעות מסע של דה-לגיטימציה והסתה, וכן קידום יוזמות שמטרתן להרתיע את הארגונים, להפחיד אותם ולפגוע בהם.


הניסיון לנטל ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית שמשמיעים קול ביקורתי כלפי הממשלה, או מקדמים אג'נדות שמנוגדות להשקפת עולמה של הממשלה, הוא מהלך אנטי-דמוקרטי מובהק, שפוגע בחופש הביטוי וההתאגדות, וכן בריבוי הקולות והמגוון בחברה. זהו מהלך שמאפיין תהליכים של צמצום המרחב הדמוקרטי שקורים בשנים האחרונות גם במדינות נוספות כמו רוסיה, פולין והונגריה.


עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת המדיניות והחקיקה של האגודה, פורשת את הדרכים שבהם מתבצעת רדיפת הארגונים, ואת שלל היוזמות שהממשלה והכנסת מנסות לקדם בהקשר זה.
Comments


bottom of page