top of page

הגשנו ערעור: פורום המשפחות השכולות - כן בבית ספרנו!


פעילות של הפורום
צילום: פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני

הגשנו היום (13.8.2023), יחד עם הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה, ערעור למשרד החינוך על ההחלטה להוציא את מפגשי הדיאלוג של פורום המשפחות השכולות ממאגר התוכניות החיצוניות וממערכת הגפ"ן ולאסור באופן גורף על הכנסת הפורום לבתי הספר. כבר לפני כחודש, כאשר נודע על עריכת השימוע לפורום, פנינו למשרד בדרישה להשאיר את מפגשי הדיאלוג של הארגון במאגר. בערעור היום טענה עו"ד טל חסין כי פסילת התכנית ממאגר גפ"ן, לאחר שכבר נבחנה ונכללה בו, ולאחר 20 שנות פעילות מוצלחת ומוכחת בבתי הספר, אינה סבירה באופן קיצוני ומונעת משיקולים זרים ופסולים, המעוררים חשש כי חברי ועדת המכרזים של המשרד נכנעו ללחצים של הדרג הפוליטי במשרד.


תפקידה של מערכת החינוך הוא לחשוף את התלמידות והתלמידים למציאות המורכבת ולמגוון עמדות, לפתח חשיבה ביקורתית ו"יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים" (מתוך חוק חינוך ממלכתי). במקום זאת, משרד החינוך בוחר לצנזר תכנים ותפיסות ליברליות והומניסטיות שלא עולות בקנה אחד עם משנתו, ומבצע טיהורים פוליטיים לתוכניות חינוכיות בנימוקים בלתי חינוכיים ולא דמוקרטיים, בהתבסס על טענות שקריות ומניפולטיביות.


נשות ואנשי חינוך, מנהלות ומנהלים: המתקפה על החינוך הממלכתי ועל החינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם קשה ומבהילה, אבל אתן לא לבד, ויש מה לעשות!


להצטרף לעצומה של פורום חינוך לזכויות אדם (מייסודה של האגודה) ושל ארגונים נוספים בתמיכה בפורום, שעליה כבר חתמו קרוב ל-4,500 נשות ואנשי חינוך.


לדעת את זכויותיכן! בזכותון שלנו "המורה, מותר לך להגיד את זה" (בעברית ובערבית) תמצאו כל מה שצריך לדעת בנושא חופש הביטוי של מורים ומורות והזמנת ארגונים לבתי הספר.


להזמין סדנאות והכשרות של האגודה לצוותים חינוכיים בנושא חינוך לדמוקרטיה, לזכויות אדם ולמאבק בגזענות, פנו אלינו במייל: noa.r@acri.org.il. אפשר גם להזמין את תוכניות הפיתוח המקצועי שלנו שנמצאות במערכת גפ"ן:

אזרחיות ואזרחי המחר: חינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם (תוכנית מס' 34513)

להוביל לשינוי: התמודדות עם גזענות בחינוך (תוכנית מס' 2039)


להצטרף לפורום חינוך לזכויות אדם - קבוצה אקטיביסטית של נשות ואנשי חינוך המאמינים בחינוך ככלי לשינוי חברתי, בחינוך לזכויות אדם, לדמוקרטיה ולמאבק בגזענות. להצטרפות לפורום כתבו למייל: edu.rights.forum@gmail.com.


להישאר מעודכנות: להצטרף לרשימת התפוצה של מחלקת החינוך, לרשימת התפוצה של האגודה ו/או לקבוצת הווטסאפ השקטה של האגודה ולקבל עדכונים על המאבקים להגנה על זכויות האדם ועל המרחב הדמוקרטי


לתרום לאגודה להמשך המאבק להגנה על זכויות האדם והדמוקרטיה.Comments


bottom of page