top of page

אלימות ויחס משפיל מצד שוטרים כלפי מפגינים חרדים


מפגינים חרדים עם שלטים
אילוסטרציה - הפגנה נגד הגיוס. צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ב-21.9.2023 פנינו למפכ"ל המשטרה בעקבות שורה של אירועים שבהם שוטרות ושוטרים נהגו באופן משפיל ומבזה כלפי מפגינים, בעיקר מהציבור החרדי. האלימות וההתעמרות נעשו ללא כל צורך, במנותק מפעולות השיטור והאכיפה. כך למשל תועדו באירועים שונים: שתי שוטרות מג"ב בועטות ודורכות במתכוון וללא סיבה על מפגין שכוב על הרצפה; קצינה שדורכת במתכוון על ידה של מפגינה שכובה על הכביש, תוך שהיא מקללת אותה; ושוטרת שעוברת ליד מפגין שיושב על הרצפה ודורכת ככל הנראה על אשכיו ללא סיבה.


בפנייה טענו רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל ומנהלת פניות הציבור עו"ד רעות שאער, כי האירועים משקפים חוסר כבוד כלפי האזרח וכלפי האוכלוסייה החרדית בפרט, ומעידים על צורך בבדק בית יסודי ובסדרת פעולות חינוך שיבהירו לשוטרים ולשוטרות את מעמדם ותפקידם, כמשרתי ציבור. ביקשנו לחדד נהלים מקצועיים ואמות מידה מוסריות בסיסיות בהתנהלות שוטרי מג"ב ומשטרה "כחולה" במפגש עם הציבור הרחב, ובפרט עם מפגינות ומפגינים, לחקור מקרים שבהם היה שימוש בכוח ללא כל הצדקה כלפי מפגינים, ולנקוט בסנקציות משמעתיות ופיקודיות מחמירות נגד השוטרים המעורבים בכך.Comments


bottom of page