top of page

האגודה לזכויות האזרח מזועזעת ומרכינה ראש

האגודה לזכויות האזרח מזועזעת ומרכינה ראש נוכח הטבח הנפשע במאות חפים מפשע.


על ממשלת ישראל האחריות לפעול לשחרורם לאלתר של השבויים והחטופים. עליה לסייע מיד באיתור נעדרים, לחלץ מאזור המלחמה את מי שעודם מצויים בו, ולהעמיד לאלתר אמצעי מיגון למי שמצויים באזור. יש להימנע מפגיעה בתשתיות הדרושות לצרכים הומניטריים ובאוכלוסייה אזרחית.


תושבי הדרום הופקרו ועודם מופקרים. הם אינם זוכים להגנה, ואלפים - יהודים וערבים – משלמים את מחיר המחדלים.


המתקפה הרצחנית לא הבחינה בין אזרחים יהודים לערבים, ואסור להיגרר אחר מי שמבקשים להסית לאלימות ולגזענות ולביצוע פשעי שנאה ונקמה, מגובים בגורמים בכירים בממשלה, שרק יוסיפו למעגל הדמים הנורא.


Comments


bottom of page