top of page

היעדר מיגון בשכונות ירושלים המזרחית


רחוב בשכונת סילוואן
שכונת סילוואן בירושלים המזרחית, 2012 . צילום: רונית סלע, ACRI

ברוב המכריע של הדירות ובנייני המגורים בשכונות ירושלים המזרחית אין ממ"ד או מקלט. בשכונות אלה גם לא קיימים מקלטים ציבוריים (למעט מקלט ציבורי אחד בשועפאט, שגם הוא אינו פעיל זמנית). המקומות המעטים היחידים שבהם יכולים התושבות והתושבים למצוא הגנה בעת מתקפות טילים הם מספר זעום של בתי ספר בכמה שכונות, שנפתחו לציבור.


ב-11.10.2023 פנינו לראש עיריית ירושלים יחד עם עמותת במקום, בבקשה לדאוג לאלתר לקיום מרחבים מוגנים בשכונות מזרח העיר – בין אם בפתיחת כלל מוסדות הלימוד ומבני הציבור שבהם יש מקלטים, בין אם בהצבת אמצעי מיגון יבילים או באמצעות כל פתרון אחר אשר יספק הגנה לתושבי העיר הפלסטינים. בפנייה כתבה עו"ד טל חסין כי המצב הקיים מותיר את התושבות והתושבים חשופים לפגיעות טילים תוך פגיעה קשה בזכותם לחיים, לשלמות הגוף ולשוויון.

Comments


bottom of page