top of page

לאפשר למפונים בחדלות פרעון להשתמש בהמחאות לצורך שכירת דירה


אילוסטרציה
© Ragsac19 | Dreamstime.com

פנינו למשרד המשפטים, לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים בעניינם של אנשים שפונו מבתיהם עקב מצב החירום, והם המנועים מלהשתמש בהמחאות (צ'קים) בשל הליך חדלות פירעון או מכיוון שהבנק לא מאפשר להם לעשות זאת. ביקשנו, יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי, לאפשר להם להשתמש בהמחאות למטרות שכירת דירת מגורים.


בפנייה הסבירו עורכות הדין משכית בנדל מהאגודה ורעות כהן מהקליניקה, כי בעקבות מתקפת חמאס, וככל שהמלחמה תתמשך, מאות ואלפי משפחות שפונו מיישוביהם או שבתיהם נפגעו יצטרכו בקרוב לחפש פתרונות דיור בשוק השכירות עד שיוכלו לחזור לבתיהם או לשקמם. מכיוון ששוק השכירות בישראל מתבסס על מסירת המחאות לבעלי הדירה, בפני אנשים שאין להם נגישות להמחאות מוצבים חסמים גדולים. מלאי הדירות הפוטנציאליות עבורם קטן יותר, ובעלי דירות מציבים בפניהם דרישות גבוהות יותר או דורשים שכר דירה גבוה יותר.
Comments


bottom of page