top of page

חסימה הרמטית של כפרים בגדה


אילוסטרציה
אילוסטרציה. David Snyder | Dreamstime.com ©

מאז תחילת המלחמה הציב הצבא על כבישי הגישה למספר כפרים בגדה חסימות שונות, שאינן מאפשרות מעבר כלי רכב ולעתים אף מונעות מעבר של הולכי רגל. החסימות מבודדות את תושבי הכפרים, פוגעות בזכויות היסוד שלהם ואף מסכנות את חייהם. יחד עם עמותת במקום פנינו למפקד פיקוד המרכז בבקשה להסיר את החסימות מכבישי הגישה לשלושה כפרים – וולאג'ה, קרע ולאקף. טענו כי גם בימי מלחמה קשים כימים אלה לא ניתן להצדיק סגירתו ההרמטית של כפר, ובוודאי של כפר שנמצא הרחק מאזור הקרבות. לא ניתן להצדיק את כליאת תושביו בתוכו, את ניתוקם מהעולם למשך ימים ארוכים ואת הפגיעה הנרחבת בזכויותיהם.


בפנייה ציינה עו"ד רוני פלי כי הפגיעה האנושה בחופש התנועה משפיעה על כל תחום מחיי התושבים: היא מקשה מאוד על אספקת מזון ומים, על כניסת מורות ומורים, על הגעת אנשי רפואה או פינוי חולים אל מחוץ לכפרים ועוד. עו"ד פלי ציינה כי חסימתם ההרמטית של הכפרים היא הפרה חמורה של חובות המפקד הצבאי כלפי האוכלוסייה האזרחית, והפרה של האיסור המוחלט על ענישה קולקטיבית בדין הבינלאומי.

בעקבות פנייתנו הוסרה החסימה מהכפר וולאג'ה.


פניית האגודה לזכויות האזרח בעניין הכפר וולאג'ה, 11.10.2023

פניית האגודה ובמקום בעניין הכפר לאקף, 17.10.2023

פניית האגודה ובמקום בעניין הכפר קרע, 18.10.2023bottom of page