top of page

חסימת דרכי הגישה לכפרים בגדה מאז פרוץ המלחמה

סוללת עפר חוסמת את הדרך
חסימת דרך הגישה לכפר אמריחה. צילום: תושב הכפר

מאז תחילת המלחמה מטיל הצבא מגבלות תנועה חריפות בהיקף נרחב בגדה המערבית. חלק גדול מהחסימות מונעות מפלסטינים גישה לכבישים הראשיים בגדה, ורבות מוצבות על כבישי הגישה לכפרים, ואינן מאפשרות גישה אליהם. החסימות מבודדות את תושבי הכפרים, פוגעות בזכויות היסוד שלהם ואף מסכנות את חייהם. הפגיעה האנושה בחופש התנועה משפיעה על כל תחום מחיי התושבים: היא מקשה מאוד על אספקת מזון ומים, פוגעת בפרנסה ובלימודים, מונעת גישה לטיפול רפואי, מונעת גישה לאדמות חקלאיות ועוד.


מאז אמצע אוקטובר 2023 פנינו מספר פעמים למפקד פיקוד המרכז, יחד עם עמותת במקום, בעניינם של כפרים שהגישה אליהם נחסמה, בבקשה להסיר את החסימות. בפניות טענה עו"ד רוני פלי כי גם בימי מלחמה לא ניתן להצדיק סגירתו ההרמטית של כפר, ובוודאי של כפר שנמצא הרחק מאזור הקרבות. לא ניתן להצדיק את כליאת תושביו בתוכו, את ניתוקם מהעולם למשך ימים ארוכים ואת הפגיעה הנרחבת בזכויותיהם. ציינו כי חסימתם ההרמטית של הכפרים היא הפרה חמורה של חובות המפקד הצבאי כלפי האוכלוסייה האזרחית, והפרה של האיסור המוחלט על ענישה קולקטיבית בדין הבינלאומי.


פנייה עקרונית של האגודה לזכויות האזרח ובמקום, עם דוגמאות לחסימות של כמה כפרים, 26.10.2023


פניית האגודה בעניין הכפר וולאג'ה, 11.10.2023. בעקבות פנייתנו הוסרה החסימה מהכפר.


תשובת הצבא, 18.2.2024, המודיעה על הסרת החסימה מהכפר.תשובת הצבא, 19.2.2024, המודיעה על הסרת החסימה.

תשובת האגודה, 26.2.2024, בטענה שהחסימה לא הוסרה ואף הורחבה.

קישורים:


コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page