top of page

לפתוח לתנועה את דרכי הגישה לכפר קרע

האגודה לזכויות האזרח וארגון במקום עתרו לבג"ץ ב-16.11.2023 יחד עם שני תושבים מכפר קרע שבגדה נגד סגירתו ההרמטית של הכפר, ומניעת יציאה ממנו וכניסה אליו ברכב וברגל. עם פרוץ המלחמה הוצבו חיילים בדרך שבין כפר קרע לתולת', שעוברת ליד המאחז אלמתן וממילא חסומה בבטונדות ומאפשרת רק מעבר ברגל, והם אינם מאפשרים את המעבר בה. בנוסף אסר הצבא על התושבים לעבור ברכב בדרך השנייה אל הכפר וממנו, שעוברת דרך שער ההתנחלות מעלה שומרון.


בעתירה נטען כי הותרתם של התושבות והתושבים בלי דרך גישה לכפר וממנו, ברכב וברגל, פוגעת בזכויות היסוד שלהם לחופש התנועה, למים ולמזון, לפרנסה ולקיום בכבוד, לבריאות, לחיי משפחה ולקניין. התושבים מצאים במצוקה ממשית ובמחסור חמור של מים נקיים ומזון, ללא גישה לטיפול רפואי ולתרופות, וללא מזון לבעלי החיים. עוד נטען בעתירה כי סגירתם של תושבי כפר קרע חורגת מסמכותו של המפקד הצבאי, נגועה בהפליה אסורה על רקע לאום ובחוסר סבירות קיצונית, אינה מידתית ועומדת בסתירה למשפט הבינלאומי.


בעקבות דיון שנערך בעתירה יצאו נציגי העותרים והמדינה לשטח בינואר 2024 כדי לבדוק את נגישותה של דרך הגעה חלופית לכפר.


ב-12.3.2024 דחה בג"ץ את העתירה, לאחר שהצבא הסיר את החסימה הרגלית שכפתה סגר מוחלט על תושבי הכפר. בית המשפט נמנע מלתת לעותרים סעד בנוגע למעבר של כלי רכב לכפר וממנו. עם זאת, השופט עמית התייחס בפסק דינו להתנכלות החיילים והמתנחלים כלפי הפלסטינים באזור ולהתנהלות הרשויות: "לא די בחידוד נהלים, אלא יש לוודא כי ההנחיות ירדו לשטח והחיילים נוהגים על פיהן. מדינת ישראל נמצאת בימים קשים ומורכבים. המציאות המתוחה מחייבת נקיטת אמצעים ביטחוניים והטלת מגבלות, אך אין בכך כדי לגרוע מאחריות המפקד הצבאי לשלומם ולרכושם של התושבים המוגנים".בג"ץ 8227/23 עודה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

עו"ד: רוני פלי


פסק הדין, 12.3.2024


コメント


bottom of page