top of page

הריסת בתים בירושלים המזרחית בזמן המלחמה


אדם עומד ליד ביתו ההרוס
הריסת בית בירושלים המזרחית (ארכיון) Rrodrickbeiler | Dreamstime.com ©

ב-18.10.2023 בוצעו שתי הריסות בתים בשכונת בית חנינא בירושלים המזרחית. ההריסות לוו בכוחות משטרה גדולים, ולמשפחות לא ניתנה כל הודעה מוקדמת. ב-19.10.2023 פנינו לראש עיריית ירושלים יחד עם עמותת עיר עמים ועמותת במקום, בדרישה לחדול מהריסת בתים בירושלים המזרחית בזמן המלחמה.

בפנייה טענה עו"ד טל חסין כי הריסות בתים בירושלים המזרחית הן תופעה פסולה גם בימי שגרה, על רקע התכנון המפלה בחלק זה של העיר, שלא מאפשר לתושבים להוציא היתרי בנייה. המשך ההריסות בעת המלחמה, אשר מותיר עשרות בני אדם ללא קורת גג ומסתור מפני טילים, לוקה בחוסר סבירות קיצוני ובאטימות לב.


בפנייה נכתב: "שיגורם של בולדוזרים ענקיים מלווים בכוחות שיטור גדולים לבצע הריסות בתי פלסטינים דווקא בימי המלחמה, לוקה בחוסר סבירות קיצוני, ומתאפיינת באטימות יוצאת דופן. גם פלסטינים זקוקים למסתור מפני טילים, ואף הם חשופים למוראות המלחמה וזוועותיה. זוהי אף החלטה קצרת ראות נוכח נפיצות היחסים עם תושבי מזרח העיר, אשר סובלים מאפליה מתמשכת מצד העירייה והרשויות השלטוניות כולן".Comments


bottom of page