top of page

מה מותר למורה ברשת אורט לכתוב בפייסבוק?

אילוסטרציה

ב-6.6.2018 פנינו אל רשת אורט בשל התנהלות מאיימת ומשתיקה כלפי אייל נמר, עובד הוראה ונציג עובדות ועובדים ברשת. מר נמר שיתף בדף הפייסבוק שלו פוסט של כתב "הארץ" אור קשתי, ובה רשימת המשכורות הגבוהות ברשת אורט, תחת הכותרת "כך נראית תועלת הציבור וללא כוונת רווח". לפוסט הוסיף מר נמר מספר משפטים שמשווים בין נתוני השכר של בכירי אורט לבין משכורתו של מורה ותיק ברשת. לא חלפו שעות ארוכות ומר נמר קיבל מכתב בהול מסמנכ"לית משאבי אנוש באורט, שהוכתר ב"התנהלות בלתי הולמת" ומצווה עליו "להסיר את הפוסט השגוי".

בפנייה מחה עו"ד אבנר פינצ'וק מהאגודה לזכויות האזרח על עזות המצח של רשת אורט להתנפל על עובד בשל עובדות שפרסם בחשבון הפייסבוק הפרטי שלו. הוא ציין כי אין זו הפעם הראשונה שהנהלת אורט מפנה איומים למר נמר, וכי ממכלול הדברים מתקבל רושם קשה וחמור של סתימת פיות ושל ניהול יחסי עבודה במשטר של איום בתביעות סרק. אין לצפות שהתלמידים יספגו ויפנימו ערכים דמוקרטיים וחשיבה ביקורתית – מטרות שעוגנו בחוק חינוך ממלכתי – שעה שמורותיהם ומוריהם מושתקים וננזפים, חרדים למשרתם ולפרנסתם וחוששים לפתוח את פיהם, כתב עו"ד פינצ'וק.

במכתב התשובה שקיבלנו מאורט לא מצאנו כל מענה לשאלות שהעלינו, אלא רק חזרה על אותם איומים חסרי שחר שנשלחו למורה בעבר. עו"ד אבנר פינצ'וק: "נותרנו חלוקים על הגבולות שרשת אורט מתיימרת להציב לחופש הביטוי, ולמותר לציין שנמליץ למר נמר ולכל ציבור המורות והמורים לנהוג בהתאם לעמדתנו".

קישורים:

Comments


bottom of page