top of page

הגירוש קרס – לנצל את ההזדמנות לשינוי גישה


שלט: מקלט לפליטים - זו מצווה. זה אנושי. זו חובה.

היום (24.4.2018) הודתה המדינה בפני בג"ץ שאין מתווה לגירוש בכפייה של מבקשי מקלט, וכי לפיכך יימשכו רק היציאות למדינות שלישיות "מרצון". כל מבקשי המקלט שקיבלו בחודשים האחרונים הזמנות לשימועים או הודעות גירוש בכפייה יוכלו לחדש את אשרותיהם ל-60 יום, כפי שהיה נהוג עד להחלת מדיניות הגירוש למדינות שלישיות. על פי הודעת המדינה – בניגוד להודעותיה הקודמות – רואנדה מעולם לא התכוונה לקבל מבקשי מקלט בניגוד לרצונם, וכן הועלו תהיות בנוגע לחוקיות הגירוש בכפייה לאוגנדה.

ארגוני זכויות האדם העותרים (המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים, ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, רופאים לזכויות אדם בישראל וקו לעובד), מסרו בתגובה להודעת המדינה:

"מצער כי הממשלה שקלה וניסתה להוציא לפועל גירוש בכפייה של מבקשי מקלט. טוב שמדינות אחרות לא הסכימו לשתף פעולה עם תכניות המדינה. חבל שנדרשה התערבות של בית המשפט וסירובן של מדינות אחרות לקבל מגורשים בכפייה כדי שמדינת ישראל תזנח את מדיניותה.

אנו פונים פעם נוספת למדינת ישראל, בתקווה שתנצל את ההזדמנות לשנות גישה, ולאמץ תכנית אמיתית לקליטתם של 36,000 מבקשי המקלט החיים בישראל מזה 12-6 שנים. על המדינה לתקן את הבעיות שהיא עצמה יצרה בדרום תל אביב כאשר כשלה בניהול קליטתם של הפליטים. הגיע הזמן לאמץ מדיניות חדשה שתיטיב עם מבקשי המקלט ותושבי השכונות. מדיניות זו כוללת פיזור מרצון אמיתי ברחבי הארץ, מתן מעמד ואשרות עבודה ארוכות טווח, נגישות לשירותי בריאות ורווחה, וביטול חוק הפיקדון.

לישראל יש את היכולת הכלכלית והחברתית לקבל פליטים אלה והם אף עשויים לתרום לכלכלת ישראל. המשך ההתעמרות במבקשי המקלט פוגעת הן בערכי מדינת ישראל והן בכלכלת ישראל".

Comentarios


bottom of page