top of page

שירותי הדואר בירושלים המזרחית


אילוסטרציה - כיתוב "סניף דואר" בעברית, ערבית ואנגלית

היום (19.7.2018) ניתן פסק דין בעתירה שהגשנו בשנת 2010 בעניין שירותי הדואר בירושלים המזרחית. בעת הגשת העתירה, שירותי הדואר בירושלים המזרחית כמעט ולא תפקדו. חלק ניכר מדברי הדואר לא הגיעו ליעדם כלל, ואחרים הגיעו באיחור ניכר.

בעקבות הגשת העתירה חלו בשנים האחרונות שיפורים משמעותיים בשירותי הדואר בירושלים המזרחית. כמו כן, בכל שכונות ירושלים המזרחית הוצבו שלטים עם שמות לרחובות ומספרים לבתים.

פסק הדין נותן תוקף למתווה שאליו הגיעו הצדדים בהוראת בית המשפט. על פי המתווה יתפרסמו מכרזים נוספו ויפתחו יחידות דואר בשכונות מחנה הפליטים שועפאט, מעבר קלנדיה/כפר עקב, וואדי אל ג'וז ובית צפאפא, ויימצאו פתרונות לחלוקת דואר בשכונות צור באהר, ג'בל מוכבר, שראפאת, כפר עקב, מחנה הפליטים שועפאט וסילוואן. זאת בין אם באמצעות הצבת מרכזי חלוקה נוספים או באמצעות חלוקה סדירה של דואר לבתים. כל זאת עד לסוף שנת 2019, ועל-פי הנחיותיו של משרד התקשורת, אשר יעקוב אחר ההתפתחויות.

Comments


bottom of page