top of page

עתרנו: לחייב את המשטרה לפרסם את כל נהליה


אילוסטרציה

היום (29.7.2018) עתרנו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה לחייב את המשטרה לפרסם את כלל הנהלים לפיהם היא פועלת. משטרת ישראל מפרסמת באתר האינטרנט שלה 438 פקודות שעוסקות ברובן המוחלט בעניינים פנים-משטרתיים, אך מסרבת לחשוף מאות, ואולי אף יותר, פקודות ונהלים העוסקים בקשר בין המשטרה לאזרחים.

נהלי המשטרה מסדירים את גבולות הסמכות ואת כללי הפעולה של המשטרה ביחסיה עם האזרח הפרטי באינספור מצבים: בחקירה, במעצר, בעיכוב, בבדיקת מסמכים וזהות, בהפגנות, בהפרות סדר, בהפעלת כוח, בתשאול ועוד. כמו כן, נהלים אלה מבטאים את מדיניות המשטרה ביחס להסדרה של הפגנות, לשימוש באמצעי כוח שונים, לאכיפה של עבירות מסוימות ועוד.

בעתירה מדגישה עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח כי המשטרה מפרה את חובתה לפרסם באופן יזום את נהליה לפי חוק חופש המידע, שנחקק כבר לפני 20 שנה. פרסום הנהלים יאפשר לציבור לקבל מידע רלוונטי וחשוב הנוגע לזכויותיו ולגבולות הסמכות של השוטרים, ויאפשר ביקורת על התנהלות שוטרים שבאים במגע עם אזרחים.

Comments


bottom of page