top of page

חג חירות שמח - מסמי מיכאל, נשיא האגודה

חברות וחברים יקרים,

השאיפה לחירות היא שניצבת לנגד עינינו – אנו, עובדי האגודה לזכויות האזרח, חבריה ותומכיה - במהלך כל ימות פעילותנו. השנה אנו עומדים לחגוג חג הפסח, המסמל את החירות, כצופים בתיאטרון אבסורד. ראש הממשלה תוקף בשצף-קצף את זרוע אכיפת החוק, את המשטרה ואת העומד בראשה. שרת המשפטים מקדישה את מרצה לקעקוע יסודות מערכת המשפט, האמורה לשמור על הגינות קיומנו כחברה דמוקרטית. שרת התרבות שואפת לחנוק את חירות היצירה הרוחנית, שהיא נשמת אפה של כל חברה דמוקרטית. אווירת השיסוי וטרור הפלגנות, שאפיינה את מערכת הבחירות האחרונה, ממשיכה למשול בכיפה, ומי שלא רוקד לצלילי החליל של השליט מסומן כבוגד וכאויב האומה. ביקורת - שהיא אחד מיסודותיה של כל חברה בריאה - נתפסת כניסיון הפיכה, ומחאה אזרחית מוקעת כאקט לא דמוקרטי.

עם הספר - העם שהפליא את התרבות האנושית לאורך ההיסטוריה בחריצותו, במקוריות מחשבתו ובעוז רוחו - מובל בידי הנהגה שבראש מעייניה עומדת התועלת האישית. היקף החשדות נגד ההנהגה בדבר שוחד, מרמה והפרת אמונים הוא חמור ומדיר שינה מכל מי ששלטון החוק הוא נר לרגליו.

כה מצער שעם שסבל קשות ממעמד של פליט מוסת נגד פליטים שחורים. כה מצער שעם אשר קידש את החירות, חופש המחשבה, חופש הביטוי, המלחמה בגזענות ובאפליה הופך להיות קורבן למנהיגות, שמחד מכרסמת בערכים אלה, ומאידך מדכאת עם אחר.

אני מקווה שליקוי המאורות יחלוף במהרה. הותרנו מאחורינו מאה מדממת של מלחמות וגזענות בוטה. אנו, יחד עם כל אלה ששרדו את בית המטבחיים ההוא, נלחמנו למען מציאות הוגנת, שבה נחיה כבני חורין רק כאשר השכן שלנו והאחר שגר בקרבנו יחיו אף הם כבני חורין. אני סבור כי בחברה הישראלית עדיין טמונים כוחות מופלאים, כוחות שעקרו הרים והפריחו שממות, יהודים כערבים שנשאו את עיניהם אל עתיד הוגן וצודק. אני מאמין שהערכים של אחווה וצדק חברתי ישרדו את עידן השחיתות והטירוף הדתי-לאומני הודות ליחידים אמיצים ובעלי מצפון, ובזכות פעילות ענפה של ארגוני החברה האזרחית שניחנו בהם. האגודה לזכויות האזרח יחד עם כוחות מבורכים אלה פועלים בנחישות לעצור את שטף הגזענות, האלימות והאטימות כלפי המוחלשים, ועושים לילות כימים למען זכותנו לחיי חירות וצדק חברתי.

סמי מיכאל

באיחולי חירות לנו ולשכנינו ובברכת פסח ופסחא שמחים,


סמי מיכאל נשיא האגודה לזכויות האזרח בישראל

Comentários


bottom of page