top of page

נסחפנו קצת עם הדמוקרטיה הזאת


בניין הכנסת

חברות וחברים יקרים,

"יש מקום לשמור על רוב יהודי במדינה גם במחיר של פגיעה בזכויות אדם" – כך אמרה השבוע שרת המשפטים איילת שקד. הדברים מצטרפים לאמירות קודמות שלה ושל בכירים אחרים בממשלה, הקוראות תיגר על הדמוקרטיה באופן גלוי, פומבי ובהיר.

אסור לנו לפטור התבטאויות אלה כספין פוליטי או כאמירות בעלמא. התנהלותה של הממשלה הנוכחית מלמדת שמדובר במשנה סדורה של שרת המשפטים, של שר החינוך נפתלי בנט ושל שרים אחרים, שעל פיה המטרה העליונה, שנדמה כי כל האמצעים מכשירים אותה, היא מדינה יהודית, גם אם המשמעות היא התפשרות על אופיה הדמוקרטי. המגבלות שהדמוקרטיה שמה על כוחו של השלטון וההגנה שהיא מבטיחה לזכויות האדם בכלל ולזכויות המיעוטים בפרט נתפסים בעיניהם כמכשול שיש להיאבק בו. או במילים אחרות – נסחפנו קצת עם הדמוקרטיה הזאת.

את האג'נדה הזאת מקדמת הממשלה לא רק בדיבורים. אנו רואים כל העת יוזמות חקיקה ויוזמות ממשלתיות ברוח זו, ומתקפות על "שומרי הסף" כמו בית המשפט העליון והיועצים המשפטיים, המשטרה והעומד בראשה, מבקר המדינה ועוד. "חוק הלאום" שמקדמת הממשלה בימים אלה הוא דוגמה מובהקת לגישה הזאת: הצעת החוק נותנת עדיפות ברורה ומוצהרת לסממנים היהודיים של המדינה על פני אלה הדמוקרטיים. היא אינה מעגנת את המבנים הדמוקרטיים של השלטון, כמו הפרדת רשויות ושלטון החוק, אינה מעגנת את זכויות האדם – ובראשן את הזכות לשוויון – כעדיפים או כשווי ערך לערכים היהודיים, ומתעלמת לחלוטין מהמיעוטים ומזכויותיהם.

לנו באגודה לזכויות האזרח הסכנה כמעט ברורה מאליה. העדפת אופיה היהודי של המדינה על פני אופיה הדמוקרטי משמעותה פגיעה בזכויות האדם של כולנו. המיעוט הערבי, עולים לא יהודים, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט יהיו הפגיעים ביותר והראשונים שיסבלו מאפליה ומפגיעה בזכויותיהם. קבוצות נוספות שצפויות להיפגע ראשונות הן נשים, קהילת הלהט"ב, ומי שפרקטיקות היהדות שלהם לא מקובלות על השלטון (כמו הרפורמים). הפרקטיקות של אפליה, פגיעה בשוויון והעדפת אידיאולוגיה אחת על פני האחרות ילכו וישתרשו, וסופן לפגוע בכל אחד ואחת מאזרחי ותושבי המדינה שחייהם, אמונתם או השתייכותם אינם מתיישבים עם הקו והערכים שמנהיג הרוב הפוליטי.

אני קוראת לכולנו להתייחס ברצינות רבה לאמירות של השרים הבכירים, ולהאמין בכוונתם המלאה ליישם את העקרונות שלהם ככל שסמכותם וכוחם יתירו להם. כדי לפעול לשמירה על הדמוקרטיה שלנו צריך קודם כל להכיר בסכנה האורבת לפתחנו.

שלכם,


רחל ליאל יו"ר האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page