top of page

רוצים מרכז שיקומי? גייסו 40 מיליון ש"ח


אילוסטרציה

לפי החלטת ממשלה, כרבע מתקציב הקמת המרכז השיקומי החדש במרכז הרפואי פדה פוריה יהיה ממקורותיו העצמאיים של המרכז הרפואי או מתרומות שיגייס. משמעות הדבר שבית החולים נדרש להשיג 40 מיליון ₪, אחרת המרכז השיקומי לא יוקם. בית החולים הצליח לגייס עד עתה אחוז ורבע מהסכום, ועמותת ידידי בית החולים החלה בקמפיין גיוס המונים.

פנינו למנכ"ל משרד הבריאות יחד עם הפורום האזרחי לבריאות בגליל, הפועל למען שירותי רפואה נגישים ושוויוניים בצפון, ודרשנו לבטל את דרישת המימון התואם (מצ'ינג). בפנייה טוען עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח כי הקמת מרכז השיקום מבטאת את חובתה של המדינה להבטיח נגישות שווה לשירותי הבריאות לתושבי הצפון, ושהדרישה מבית החולים לגייס בעצמו, באמצעות "קיבוץ נדבות", כרבע מהסכום הנדרש, היא התנערות מחובתה של המדינה לספק שירותי בריאות, והפרטה פסולה של המימון. דרישה זו גם נעשית בחוסר סמכות, שכן חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע מהם מקורות המימון לשירותים הקבועים בסל הבריאות, ואין בו אפשרות להתנות את השירות באיסוף תרומות על ידי מספק השירות.

עוד טענו בפנייה כי הדרישה מפלה בתי חולים בפריפריה, שכן קשה להם יותר לגייס תרומות לעומת בתי חולים במרכז הארץ, וכי הסכום הענק, שאין להית החולים סיכוי לגייסו, הופך את ההחלטה לבלתי סבירה. דרשנו שהתקציב המלא יהיה מתקציב המדינה.

קישורים:

Comments


bottom of page