top of page

עתרנו - וחברת בנייה שהפלתה אזרח ערבי נקנסה


אילוסטרציה

בעקבות עתירה שהגשנו לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, החליטה לאחרונה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בצעד תקדימי, לקנוס את חברת הבנייה משהב בסכום של 30 אלף שקל, לאחר שנקבע כי החברה נקטה באפליה פסולה בשיווק דירה לאזרח ערבי. זו הפעם הראשונה שרמ"י קונסת חברת בנייה בגין אפליה מחמת לאום.

ב-2016 החלה חברת משהב לבנות פרויקט מגורים במעלות-תרשיחא, בקרקע שבה זכתה במכרז, שבו סעיף מפורש האוסר על אפליה. במסגרת בחינה של בוחנים (טסטרים) שיזמה האגודה לזכויות האזרח, התגלה שבעוד שללקוחות יהודיות נמסר שיש מבצע על הדירות, ללקוח ערבי נאמר שהמבצע הסתיים, ומחיר הדירות שננקב היה גבוה משמעותית.

לאחר בדיקת האגודה פנתה גם תחקירנית ערוץ 2 לחברה והציגה עצמה כלקוחה יהודיה המעוניינת לרכוש דירה, וקיבלה את מחירי המבצע. בתשובה לשאלותיה אם יהיו דיירים ערבים בפרויקט, השיבה לה נציגת החברה כי "משהב בונה לציבור ציוני".

האגודה הגישה עתירה מינהלית נגד רשות מקרקעי ישראל, בדרישה שבית המשפט יורה לה להפעיל את סמכויותיה ולקנוס את החברה בשל האפליה הסמויה שנחשפה.

לאחרונה התקיים דיון חוזר בנושא בוועדת המכרזים של רמ"י. הוועדה קבעה כי "החברה לא נתנה כל הסבר מניח את הדעת לפערי מידע" שנמסרו בנוגע למחירי הדירות, וכי "בנסיבות אלה, נפל פגם בהתנהלותה של החברה וכי במקרה זה לא נקטה החברה ביחס שווה בין הפונים, באופן אשר יש לראותו בהפליה פסולה". בעקבות זאת הוחלט להטיל עליה קנס. עם זאת, למרות הראיות שהוצגו בפני הוועדה, חבריה "התרשמו" שהאפליה לא היתה חלק ממדיניות החברה.

ראש יחידת זכויות חברתיות וכלכליות באגודה לזכויות האזרח, עו"ד גיל גן-מור: "אנחנו מברכים על כך שהוועדה קבעה שמדובר בהפליה וקנסה את החברה, אולם ברור מהתנהלותה, מכך שהיה צורך להגיש עתירה, ומגובה הקנס הנמוך שהוטל עליה, שרשות מקרקעי ישראל אינה פועלת בצורה נחושה מספיק כדי למגר את התופעה של אפליה במגורים. אנחנו מקווים שלא יהיה צורך בעתירות נוספות לבית המשפט כדי שהרשות תפעל בעתיד בצורה רצינית במקרים של אפליה. ולגבי חברת משהב, אם יתברר בעתיד שהיא ממשיכה במדיניות מפלה, האגודה לזכויות האזרח תבקש לפסול את השתתפותה במכרזי בנייה".

עת"מ 65737-03-17


bottom of page