top of page

שאלות ותשובות: כללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי במהלך לחימה

מזה למעלה מעשרה ימים מתקיים סבב לחימה נוסף בין ישראל לבין שלטון חמאס ברצועת עזה.


בתקופה קשה זו עלינו לזכור שישנן מגבלות לשימוש בכוח.


מגבלות אלה קיימות עקב ההבנה שגם בעתות חירום ומשבר יש לאסור על פגיעה בחפים מפשע. זהו תפקידו של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אשר משרטט את גבולות השימוש בכוח בזמן מלחמה, ומגן ככל האפשר על אזרחים ועל מי שאינם משתתפים בלחימה.

מהו המשפט הבינלאומי ההומניטרי?

מהם העקרונות המחייבים של המשפט הבינלאומי ההומניטרי בזמן לחימה?

מהו עקרון ההבחנה?

מהו עקרון המידתיות?

האם ישנן הפרות של דיני הלחימה בעימות הנוכחי?

אז מה ישראל צריכה לעשות?

גרסת הדפסה (pdf)

bottom of page