top of page

מערכת המשפט, מערכת החינוך, חופש הביטוי, חופש המחאה, ערבים,
פלסטינים, פליטים, מבקשי מקלט, להט"ב, עיתונאים, כלי תקשורת:

מפת האיומים על

הדמוקרטיה

בישראל

Join the
Program

cloud1.png

איומים על

cloud1.png

איומים על

cloud4.png

איומים על

cloud4.png

איומים על

cloud2.png

איומים על תושבות ותושבי

cloud3.png

איומים על

להרחבה לחצו על הכותרות

מפת האיומים על הדמוקרטיה בישראל, דצמבר 2022

בעקבות תוצאות הבחירות לכנסת בנובמבר 2022, האגודה לזכויות האזרח ערכה מיפוי של האיומים הפוטנציאליים שהממשלה הנכנסת עשויה להציב על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה בישראל.

המיפוי מתבסס על הצהרותיהם של שרים לעתיד בממשלה הנכנסת, על הצעות חוק שהציעו בכנסות הקודמות, על המשא ומתן הקואליציוני וההסכמים שנחתמו מכוחו, ועל ניירות עמדה שפרסמו מכוני חשיבה מהימין המזוהים עם חברי הקואליציה הנכנסת.

המסמך מדגיש איומים ואתגרים מערכתיים, שעלולים להסב נזק בלתי הפיך לדמוקרטיה בישראל. לא מדובר במסמך המתיימר להציג פרשנות פוליטית או חיזוי העתיד; מטרתו למפות את האיומים, לעורר דיון במשמעותם ובהשלכותיהם ההרסניות, ולייצר פלטפורמה להיערכות למתן מענים שונים.

האגודה לזכויות האזרח מתכוונת להיאבק באיומים הללו, ומזמינה פעילות ופעילים, ארגונים וגופים המעוניינים להגן על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה להצטרף למאבק.

 

מהי פעילות אנטי-דמוקרטית ולמה היא מסוכנת

מפת האיומים בכנסת ה-25 לפי נושאים:

המסמך המלא (pdf, מסמך נגיש)

bottom of page