top of page

לחדש את מערך הסעות התלמידים במועצה האזורית נווה מדבר

מאז מרץ 2023 מושבת מעת לעת מערך הסעות התלמידים של המועצה האזורית נווה מדבר, בשל מחלוקות תקציביות בין משרד החינוך למועצה ולחברת ההסעות. במהלך ההשבתות יושבים בבתיהם ולא פוקדים את בתי הספר למעלה מ-20,000 תלמידות ותלמידים מהכפרים המוכרים ובעיקר מהכפרים הלא מוכרים בנגב.


ב-7.11.2023 עתרו האגודה לזכויות האזרח, המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, עמותת עתיד במידבר, ועדי הורים והורים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בדרישה לחדש באופן מיידי את שירותי ההסעות. בעתירה נטען כי בהיעדר בתי ספר בתוך הכפרים ובשל המרחקים המשמעותיים בין מקום מגורי התלמידים לבין מוסדות החינוך והיעדר תחבורה ציבורית נגישה וסדירה, מערך ההסעות הוא הדרך היחידה הפתוחה בפני התלמידים הבדואים בנגב, ובמיוחד תלמידי הכפרים הלא מוכרים, למימוש זכותם לחינוך ולשוויון בחינוך. השבתת מערך ההסעות בשל המאבק שמתנהל בין הרשויות גורם נזק עצום לתלמידים, שכבר פיתחו פערים חינוכיים גדולים לעומת שאר התלמידים במדינה בתקופת הקורונה ושאחוז הנשירה בקרבם הוא הגבוה ביותר בכלל האוכלוסייה, ושכמעט ולא למדו מתחילת שנת הלימודים הנוכחית.


עת"מ 14812-11-23 אבו קרינאת נ' שר החינוך

עו"ד: עביר ג'ובראן
קישורים:


Commentaires


bottom of page