top of page

אלפי תלמידות ותלמידים ישבו בבית בשל שביתת הסעות


ילדים הולכים ברגל עם ילקוטים ורוכבים על חמורים וגמלים
ילדי ואדי אלנעם בדרך לבית הספר. צילום: : ד"ר מאזן אבו סיאם

ב-5.9.2023 פנינו יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב אל משרד החינוך ואל ראש המועצה האזורית נווה מדבר, בדרישה לחדש לאלתר את מערך ההסעות לתלמידי הכפרים הבלתי מוכרים, המקבלים שירותי חינוך והסעות מהמועצה. מערך ההסעות הושבת מתחילת שנת הלימודים בשל חילוקי דעות בענייני תקציבים ותשלומים בין המועצה למשרד החינוך. בשל השביתה, אלפי תלמידות ותלמידים בדואים מהנגב נשארו בבית ולא הגיעו למוסדות החינוך. במחאה על ההשבתה יצאו עשרות תלמידים מהכפר ואדי אלנעם לבית הספר כשהם רכובים על גמלים וחמורים (סרטון).


בפנייה הדגישו עו"ד עביר ג'ובראן מהאגודה לזכויות האזרח ועטיה אלאעסם, יו"ר המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, כי השבתת מערך ההסעות פוגעת קשות בתלמידים הערבים בדואים בנגב ובזכותם לחינוך ולשוויון, מרחיבה את הפערים החינוכיים המשמעותיים שכבר קיימים כיום בינם לבין שאר תלמידי מערכת החינוך, ועשויה אף להגביר את הסיכון לנשירת התלמידים, שכבר כיום גבוה במידה ניכרת מאשר בקרב שאר התלמידים.


אין זו הפעם הראשונה שבה מושבת מערך ההסעות של המועצה. בפנייה נכתב כי "יש להצר על כך שאלפי תלמידים הפכו לקלף מיקוח בין המועצה האזורית נווה מדבר לבין משרד החינוך וחברות ההסעות, וזאת תוך פגיעה קשה בזכותם לחינוך ולשוויון בחינוך, ובסתירה לעקרון טובת הילד".


ההסעות חזרו לעבוד ב-6.9.2023, אולם ב-24.10.2023 נאלצנו לפנות שוב למשרד החינוך ולמועצה האזורית נווה מדבר, לאחר שהלימודים הושבתו בפעם השלישית מתחילת שנת הלימודים בשל המחלוקות הכספיות עם חברות ההסעות. יחד עם המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב, עתיד במדבר, פורום דו קיום לשוויון אזרחי בנגב, שתיל וועדי הורים ותלמידים במועצה האזורית נווה מדבר, דרשנו לחדש את מערך ההסעות ולמצוא פתרון כולל לסוגיה.


ב-7.11.2023 עתרנו בנושא לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, יחד עם ארגונים עמיתים.
Comments


bottom of page