top of page

לאפשר לפלסטינים עם היתר איחוד משפחות להיכנס לירושלים דרך מחסום שועפאט

כ-300 תושבות ותושבי השטחים החיים לצדם של בני זוג ובני משפחה ישראליים ומחזיקים בהיתר איחוד משפחות מתגוררים מעבר לגדר ההפרדה, במחנה הפליטים שועפאט ובשכונות הסמוכות אליו. מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נאסר עליהם לעבור לירושלים דרך מחסום מחנה הפליטים שועפאט הסמוך לביתם, אלא אם כתובתם בתעודת הזהות היא ענאתא.


האגודה לזכויות האזרח והמוקד להגנת הפרט עתרו לבג"ץ ב-18.12.2023 בשמם של ארבעה פלסטינים בעלי היתרי איחוד משפחות שנמנע מהם המעבר במחסום. בעתירה נטען כי למרות שהמשטרה טוענת שאין כל הנחיה קונקרטית העוסקת באוכלוסייה זו, ומתאפשר מעברם במחסומים, השוטרים בשטח מונעים את מעברם דרך מחסום שועפאט ומפנים אותם לעבור דרך מחסומים אחרים, המרוחקים מאוד ממקום מגוריהם. בהיעדר תחבורה ציבורית משכונות מחנה הפליטים, ההגעה למחסומים רחוקים מותנית בחסדי אנשים שיסיעו אותם ובמוניות שעלותן גבוהה. השוטרים טוענים כי המעבר במחסום אסור למי שכתובתו בתעודת הזהות הפלסטינית אינה ענאתא, כפר פלסטיני הסמוך למחסום. אולם כשתושבים ניסו לשנות את כתובתם במרשם האוכלוסין הפלסטיני, נאמר להם כי ישראל אוסרת זאת.


בעתירה נטען סגירת המחסום בפני התושבים – שעובדים בעיר, מקבלים בה את כל השירותים וילדיהם לומדים בה – פוגעת בזכותם לפרנסה, לחופש התנועה, לשלמות המשפחה, לשוויון ולכבוד.


הבוקר (19.12.2023), יום לאחר הגשת העתירה, התבשרנו שכל התושבים בהיתר עברו את המחסום ללא כל בעיות.בג"ץ 8892/23 שולי נ' מפקד מחוז ירושלים, משטרת ישראל

עו"ד: טל חסין והגר שחטר (האגודה לזכויות האזרח), מאיסא אבו סאלח-אבו עכר (המוקד להגנת הפרט)


Comments


bottom of page