top of page

לאפשר הפגנה הקוראת לעצירת המלחמה

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב-17.1.2024 בדרישה לאפשר לקיים בחיפה הפגנה של קואליציית "שותפות השלום", המונה עשרות ארגונים, בקריאה לעצירת המלחמה, לעסקת השבת חטופים ולקידום תהליך מדיני. העתירה הוגשה לאחר שהמשטרה סירבה לבקשות המארגנים שלוש פעמים.


העתירה הוגשה בשם חלק ממארגני ההפגנה: אמג'ד שביטה, מזכ"ל תנועת חד"ש; אורית בידרמן פאר, פעילה בקבוצת "זעקת האימהות", המאגדת כ-800 אמהות של לוחמים הקוראות לסיום המלחמה והשבת החטופים; יעקב גודו, אב שכול שבנו נרצח בכיסופים בטבח השבעה באוקטובר וממקימי מאהל המשפחות השכולות מול הכנסת; וגליה אביאני, פעילה בארגון "אישה לאישה – מרכז פמיניסטי חיפה".


בעתירה נטען כי סירובה של המשטרה לאשר את ההפגנה הוא חלק מהתנהלות שיטתית שמאפיינת את המשטרה בחודשים האחרונים ובאה לידי ביטוי דיכוי משמרות מחאה, אפילו קטנות ביותר, של מי שמצטיירים כתומכי שמאל המבקשים למחות נגד המשך המלחמה, מדיניות הממשלה ומחדליה, או שקוראים להפסקת אש. עוד צוין כי מאז תחילת המלחמה מסרבת המשטרה בעקביות לאשר הפגנות ברישיון שמבקש לקיים הציבור הערבי. נטען כי מניעת האפשרות לקיים הפגנה בשל תוכן ההפגנה וזהותם של המפגינים אינה חוקית, ופוגעת באופן בלתי מידתי בחופש הביטוי.


למחרת הגשת העתירה התקיים דיון בבג"ץ. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה כי היא אינה מקבלת את עמדת המשטרה. המשטרה טענה שקיים מידע מודיעיני על כוונות להתנכל למפגינים, והשופטים הבהירו שאסור להיכנע לאיומים של מי שמנסים לסכל הפגנות. בתום הדיון הודיעה המשטרה כי היא חוזרת מסירובה וכי ההפגנה תתקיים בחיפה ותוגבל ל-700 משתתפים.


בפסק הדין שעיגן את ההסכמה נכתב: "לא נוכל לחתום את דברינו מבלי לציין את הדברים שאמורים להיות מובנים מאליהם: האפשרות לקיים הפגנה אינה פריבילגיה מיוחדת, כי אם זכות יסוד. הדברים יפים גם בעת מלחמה, גם אם היבטים מעשיים עשויים לתחום את היקף הרישיון שניתן. כמו כן, איומים באלימות מצד צדדים שלישיים אינם יכולים לשמש שיקול המאיין את האפשרות להפגין."בג"ץ 557/24 שביטה נ' מפקד מחוז חוף, משטרת ישראל

עו"ד: טל חסין, אן סוצ'יו

פסק הדין, 18.1.2024קישורים:העתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל


Comments


bottom of page