top of page

לתת מעמד מטעמים הומניטריים לצעירים חסרי מעמד שהתחנכו במוסדות רווחה

במרץ 2023 הגשנו ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים שדחה בקשה למתן מעמד לשלושה אחים, ילידי ירושלים, שגדלו בישראל, בפנימיות בחסות הרווחה. הילדים, שאביהם תושב קבע בישראל ואמם ילידת הגדה, הוצאו מחזקת הוריהם על רקע אלימות קשה במשפחה וניסיונות לרצח של האם, וכן עוני קשה והזנחה לאחר פרידת ההורים. למרות שהם עומדים בקריטריונים לקבלת מעמד בישראל מעמדם מעולם לא הוסדר, בין היתר בטענה שהם גדלו במסגרות חוץ-ביתיות, והם נותרו חסרי מעמד בעולם.


לאחר שמשרד הפנים טרטר את המבקשים במשך שנים, הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים דחתה סופית את בקשתם ב-2021, כשהם כבר בגירים. הוועדה קבעה כי הילדים יעזבו את ישראל לגדה המערבית – על אף שמעולם לא ביקרו שם, אין להם מעמד בגדה ואין להם קשר עם בני משפחה שם, שהפעילו אלימות כלפי אמם. בית הדין לעררים אישר את ההחלטה.


בערעור טענו כי מדובר במקרה המעלה טעמים הומניטריים ברורים וקיצוניים, שהוועדה ובית הדין התעלמו מהם. עוד טענו כי עיכוב הטיפול בבקשה במשך שנים גרם למערערים נזקים ופגע בסיכויים להסדיר את מעמדם, וכי אין לטרטר אותם בהגשת בקשה חדשה נוספת, אלא לתקן את העוול שנעשה להם.


בית המשפט המחוזי קיבל את עמדתנו וקבע כי הוועדה לא התייחסה לכל השיקולים הנדרשים. בית המשפט קבע כי בהינתן שמדובר בילדים שמגיעים מרקע קשה, שרשויות הרווחה פרשו עליהם חסות, נכון היה להתנהל מולם בצורה אחרת. בפסק הדין נקבע כי יש להביא את בקשותיהם למעמד לדיון מחודש בוועדה וכי החלטה תינתן בלוח זמנים מקוצר מאוד, תוך שמירת כל הטענות בבקשתם המקורית וכן התייחסות לכל טענה או מסמך חדשים שיצרפו לבקשתם. נקבע עוד כי בזמן הדיון המחודש בבקשות, צו הביניים המעניק לילדים מעמד זמני יישאר על כנו.עמ''ן 26647-03-23 ----- נ' רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד: רעות שאער
Commenti


bottom of page