top of page

העלאת מס הבריאות כדי לכסות את הוצאות המלחמה – הציבור ישלם פעמיים


אילוסטרציה
© Luckydoor | Dreamstime.com

בתזכיר חוק שאישרה הממשלה בינואר 2024, ושנועד לכסות את הגירעון שנוצר עקב המלחמה, הוצע בין היתר להעלות את מס הבריאות בשיעור של 0.15% מתחילת 2025. יחד עם רופאים לזכויות אדם (רל"א) פנינו למשרד האוצר והתנגדנו בתוקף להצעה.


בפנייה כתבו עו"ד דבי גילד-חיו מהאגודה ועו"ד נילי אלכסנדרוביץ מרל"א כי העלאת דמי ביטוח הבריאות צריכה להיעשות אך ורק על מנת לכלול שירותי בריאות נוספים בסל הבריאות, ולא על מנת לכסות את הוצאות המלחמה או את הוצאות מערכת הבריאות השוטפות. יתרה מכך, אין זה ראוי להסוות את הגבייה לכיסוי הוצאות המלחמה במסגרת מס שנועד לממן שירותי בריאות, תוך יצירת מצג שווא לציבור כאילו המס משמש להרחבת ולשיפור שירותי הבריאות שהוא מקבל.


לאורך השנים רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות האזרח, לצד ארגונים אחרים, הציעו פעמים רבות להעלות את מס הבריאות כדי לממן שירותים שלא נכללים בסל הבריאות מטעמים היסטוריים, כגון טיפולי שיניים וסיעוד. במסגרת ההצעות שלנו, שנפסלו בביטול, הציבור אמנם היה נדרש לשלם יותר מס אך במקביל היה מוציא פחות מכיסו על שירותי בריאות, בזכות הרחבתו של סל הבריאות. לעומת זאת, בהצעה הנוכחית הציבור ישלם יותר מס תמורת אותם שירותים, אך ההוצאות מהכיס לא יקטנו – בדיוק להיפך: ההוצאות מהכיס יגדלו כיוון שנוספה השתתפות עצמית גבוהה בבריאות הנפש. כלומר, בשורה התחתונה הציבור נדרש לשלם יותר פעמיים, הן במס והן בהשתתפות העצמית, תמורת אותם שירותים שכבר היו כלולים עוד קודם לכן בסל הבריאות. אין לכך כל הצדקה. לפיכך לעמדתנו מן הראוי לבטל את העלאת דמי ביטוח הבריאות, ולתקצב את הגירעון ממקורות אחרים.

Comments


bottom of page