top of page

להאריך את הסדרי השהייה של תושבי שדרות המפונים


בית עולה באש ואנשי כוחות החירום
פגיעת רקטה בשדרות, 9.10.2023. צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

העיר שדרות ממוקמת בעוטף עזה במרחק של 2.79 ק"מ מהגבול, והיא פונתה יחד עם כל תושבי העוטף באוקטובר 2023 בעקבות הטבח שביצע חמאס. חרף זאת הוחרגה העיר ממתווה החזרה שנקבע ביחס לשאר יישובי עוטף עזה. בעוד שהמדינה צפויה להאריך את הסיוע לתושבים שפונו משאר היישובים שנמצאים במרחק 4-0 ק"מ מהגבול לפחות עד סוף שנת הלימודים, לגבי תושבי שדרות נקבע כי הסיוע יופסק בסוף פברואר 2024. הפסקת המימון למפונים משמעה שמרביתם יאלצו לשוב לעיר שאינה ערוכה לקליטתם. הם יאלצו להוציא את ילדיהם, לאחר כל הטלטלות שעברו, ממסגרות חינוכיות, להפסיק טיפולים רפואיים ולוותר על מקורות תעסוקה – כל זאת שעה שהמצב הביטחוני באזור אינו ברור.


ב-6.2.2024 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה בשם תושבי העיר שדרות החברים בהתארגנות האזרחית "מציאות אחרת לשדרות". ביקשנו שתנחה את הממשלה להאריך את הסדרי השהייה של תושבי שדרות המפונים, והמעוניינים בכך, בדומה לשאר תושבי היישובים במרחק 4-0 ק"מ מגבול רצועת עזה. בפנייה עמדה עו"ד משכית בנדל על הפגיעה הקשה בזכויותיהם של תושבות ותושבי העיר, ובמיוחד בזכות לחינוך, בזכות לבריאות ובזכות לשוויון, ועל הקשיים הכרוכים בחזרה לעיר לאחר הטראומה. ביקשנו להאריך את הסדרי המימון הקיימים למפונים לפחות עד לתום שנת הלימודים הנוכחית, לתת למפונים התראה מספקת לחזרה לעיר, לוודא כי התמלאו התנאים הביטחוניים לחזרתם, ולהבטיח כי כל השירותים הנדרשים למחייה בעיר יפעלו באופן מלא כתנאי לחזרה לעיר.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה יעל זיידמן
Comments


bottom of page