top of page

להפסיק את הלחץ שמופעל על מורות ומורים משדרות לשוב לעיר

מיגונית בשדרות
מיגונית בשדרות, 2008/ Public Domaim, Wikimedia

ב-14.2.204 פנינו לשר החינוך, יחד עם קו לעובד, בדרישה להפסיק את הלחץ הכבד שמופעל על עובדות ועובדי הוראה לשוב לעיר, בניגוד לעמדת הממשלה ולהודעת ראש העיר שדרות, לפיהן תושבי העיר יוכלו להישאר במקומות אליהם פונו עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית. ממידע שהגיע אלינו עולה כי עובדות ועובדי הוראה נדרשים להודיע לאלתר אם הם שבים לעיר או לא, שאחרת שכרם יקוצץ וכן לא יוכלו להיקלט במסגרות עבודה זמניות במקומות שאליהם פונו או התפנו.


בפנייה טענה עו"ד משכית בנדל כי הוראה זו אינה סבירה ואינה חוקית. "מובן לנו הצורך לתת מענה לילדים שהוריהם בחרו להישאר בעיר או לחזור אליה", נכתב בפנייה, "אולם מתן מענה זה באמצעות חיובם של אחרים, שפונו בהחלטת ממשלה וזכאים שלא לסכן עצמם, לשוב לאזור בסיכון, אינו מתקבל על הדעת". טענו כי לדרישה כזו אין בסיס, ושהיא פוגעת בזכות היסוד לחופש העיסוק ומהווה הפעלת לחץ פסולה. הצענו דרכים אחרות לספק מענה חינוכי לילדים שישובו לשדרות, כגון המשך למידה מרחוק בזום או עידוד מורים המעוניינים בכך ללמד בשדרות באמצעות מענקים.
קישורים:הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה יעל זיידמןComments


bottom of page