top of page

ההפיכה המשטרית בצל המלחמה: מסמך מיוחד ליום זכויות האדם


קידום ההפיכה המשטרית בחסות המלחמה - דוח מצב לום זכויות האדם 2023: פגיעה בעצמאות בתי המשפט; צמצום חופש הביטוי והמחאה; הפרטת הביטחון האישי; האצת הסיפוח בגדה; הפקרת הזכויות החברתיות; ועוד

חברות וחברים יקרים,


יום זכויות האדם הבינלאומי שיחול מחר (10.12) מציין את מועד אימוץ "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" בעצרת הכללית של האו"ם בשנת 1948. בהכרזה מנויות הזכויות השונות שעליהן המדינות מחויבות לשמור, כלקח אוניברסלי שנלמד מזוועות מלחמת העולם השנייה.


אנחנו מציינים השנה את יום זכויות האדם בעיצומם של ימי אסון שעוברים על תושבי ישראל ועל תושבי עזה. ימים שהחלו בטבח הנורא שביצע חמאס, ימים שמערערים את תחושת הביטחון ואיתה את החשיבה הביקורתית ואת היכולת לאמפתיה. העיסוק בזכויות אדם בשעה זו אינו פשוט, הוא דורש גיוס של כוחות נפש ואמונה בעתיד. אבל בעיני אין שעה חשובה יותר.


מתוך האבל והחרדה, אנחנו מבקשות ומבקשים לחזור לעקרונות שעליהם מתבססת הכרזת זכויות האדם. ההכרה בשוויון, בכבוד ובזכויות של כל בני האדם היא העוגן שעליו אנחנו נשענים בתקופה הזו, והוא ישמש אותנו כשנפלס את דרכנו מתוך האסון.


האסון הכבד משפיע באופן ישיר וקשה גם על עבודתנו. אנו עדים לפגיעה קשה וחסרת תקדים בזכויות אדם, להצבת סימני שאלה סביב הרעיונות הראשוניים ביותר של זכויות אדם. אסונות או מצבי חירום שימשו במקרים היסטוריים רבים לקידום מהלכים אנטי-דמוקרטיים, להסתה חסרת תקדים נגד מיעוטים, למהלכים שחלקם היו בלתי הפיכים. בדוח המצב שערכה טל דהן, מנהלת תחום התוכן באגודה, אנו מבקשים לשים זרקור על התנהלות הממשלה בזמן המלחמה ועל המשך קידום אלמנטים שונים של ההפיכה המשטרית בחסות המלחמה.


צוות האגודה לזכויות האזרח מחויב להמשך ולהיאבק נגד מהלכים אלו, ולפעול כל העת כדי לכונן חברה בעלת תודעה דמוקרטית והומניסטית בישראל. התמיכה שלכם נותנת לנו את הכוח להמשיך.


בתודה עמוקה,


נועה סתת

מנכ"לית

Comments


bottom of page