top of page

ההפיכה המשטרית בצל המלחמה: המשך הפגיעה בדמוקרטיה ובזכויות האדם

מסמך מיוחד ליום זכויות האדם 2023


קידום ההפיכה המשטרית בחסות המלחמה - דוח מצב ליום זכויות האדם 2023

עוד לפני מתקפת הטרור שביצע חמאס בשבעה באוקטובר ופרוץ המלחמה התמודדו אזרחי ישראל ותושביה עם איומים חמורים על הדמוקרטיה. החוקים להשתלטות על מערכת המשפט ("הרפורמה המשפטית"), יחד עם מגוון יוזמות נוספות בתחומים שונים, התגבשו ביחד לכדי הפיכה משטרית שבמסגרתה ביקשה הממשלה לערער את יסודות הדמוקרטיה ולצמצם את ההגנה על זכויות האדם. מאז תחילת המלחמה קידומן של חלק מהיוזמות להשתלטות על מערכת המשפט מעוכב, בין היתר בשל כך שזה היה אחד התנאים להרחבת הממשלה, ונפסק גם קידומן של יוזמות אחרות שמאיימות לערער את הדמוקרטיה.


אבל האג'נדה של הממשלה לא השתנתה, ובתחומים מסוימים המלחמה אפילו הקלה על הממשלה לקדם אותה. כך, הממשלה מעמיקה את מגמות הפגיעה בחברה הערבית, צמצום חופש הביטוי, הגברת תפוצת הנשק במרחב הציבורי והאצת הסיפוח בגדה. על רקע האווירה הציבורית בעת המלחמה הן גם נתקלות בפחות התנגדות. בתחומים אחרים, כמו זכויות אסירים, יש החמרה משמעותית בהפרות זכויות האדם, שנתקלת בחוסר מוחלט של עניין ציבורי. הפגיעה בזכויות האדם נעשית אף לעיתים תכופות באמצעות תקנות שעת חירום, שהן כלי לא דמוקרטי שמאפשר לממשלה לחוקק ופוגע אנושות בעקרון הפרדת הרשויות.


אסונות או מצבי חירום משמשים תמיד קרקע פורייה לקידום מהלכים אנטי-דמוקרטיים, לפגיעה בזכויות האדם ולהצבת סימני שאלה סביב הרעיונות העומדים בבסיסן, להסתה נגד מיעוטים, להפחדה ולהשתקה. מהלכים שננקטים בעת חירום מנרמלים פגיעה בזכויות האדם ובדמוקרטיה, וגם כשהם מקודמים כאמצעים זמניים לתקופת המשבר הם הופכים לעיתים לשינויים קבועים או שיש להם השפעות לטווח הארוך. השילוב של ההפיכה המשטרית עם מצב החירום והמלחמה הוא סערה מושלמת, שבחסותה מתרחשים בישראל, ביתר שאת, תהליכים מדאיגים ביותר.


במסמך זה אנו מבקשים להאיר זרקור על התנהלות הממשלה בהקשר של פגיעה בזכויות האדם והדמוקרטיה והמשך קידומם של אלמנטים שונים של ההפיכה המשטרית בחסות המלחמה. זוהי סקירה לא ממצה, שמבקשת לסמן מגמות ולהצביע על כיוונים מדאיגים. נמשיך לעדכן את המסמך, להתריע ולהיאבק נגד תהליכים אלה, ולפעול כל העת כדי לכונן חברה בעלת תודעה דמוקרטית והומניסטית בישראל.תוכן העניינים:


צוות האגודה לזכויות האזרח מחויב להמשך ולהיאבק נגד הפגיעה בזכויות האדם ובדמוקרטיה, ולפעול כל העת כדי לכונן חברה בעלת תודעה דמוקרטית והומניסטית בישראל. התמיכה שלכם נותנת לנו את הכוח להמשיך.Comments


bottom of page