top of page

כשהממשלה פופוליסטית האזרחים מופקרים

החיבור מחדש למחויבות שלנו לאנושיות, לדמוקרטיה ולשוויון הוא החיבור לתקווה ולעתיד. הדרך קדימה מותך האבל והאובדן אינה ידועה לנו, אבל ההגנה על זכויות אדם היא המצפן היחיד שיש לנו.

חברות וחברים יקרים,


באישון ליל, בעיצומה של טרגדיה אנושית במימדים היסטוריים בישראל ובעזה, לאחר ימים ארוכים של דאגה, אובדן ואבל, התכנסה ממשלת ישראל והעבירה תקציב שמשמעותו אחת: הממשלה מתנערת מאחריותה כלפי האזרחיות והאזרחים, ופועלת ממניעים פוליטיים צרים לקדם מדיניות של אפליה והזנחה. ההעברות התקציביות משקפות מדיניות פופוליסטית קיצונית שממשיכה להרעיב את כל מערכות הרווחה, להפקיר את בריאות הנפש, לוותר על חינוך הומני וערכי לילדינו, ולקדם על חשבון כל אלו מדיניות תקציבית גזענית ומופקרת, תוך פגיעה מתמשכת בזכויות אדם, שעלולות להיות לה השלכות ארוכות טווח.

השר בן גביר, בעודו מקים דוכני רובים משל היו ממתקים לילדים, עוסק בהפרטת הביטחון האישי של כולנו; השר סמוטריץ וחבריו לימין המשיחי מעודדים בשתיקתם ובקריצתם את הפרעות שמבצעים מתנחלים בפלסטינים בשטחי c; ובמקביל נמשכת ההשתלחות חסרת הרסן בחברה הערבית ובמערכת המשפט. הקשב לנושאי זכויות אדם בעת הזו הוא נמוך, אבל אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרות זכויות אדם, ולהיאבק בהן בכל הכלים העומדים לרשותנו. בכך אנחנו מניחים את היסודות שעליהם נוכל לבנות מחדש את החברה בישראל בסוף המלחמה.


שלכם,


נועה סתת

מנכ"לית

Commentaires


bottom of page