top of page

ירושלים המזרחית בצל המלחמה

איש עומד ליד הריסות
הריסת בית בירושלים המזרחית (ארכיון) Rrodrickbeiler | Dreamstime.com ©

למלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר היו השלכות מיידיות וקשות גם בגדה המערבית ובירושלים המזרחית. לצד האפליה והפגיעה בזכויות שמהן סובלים תושבות ותושבי הגדה המערבית וירושלים המזרחית בימי שגרה, מאז פרוץ המלחמה התרחשו ומתרחשות הפרות נוספות של זכויותיהם, ותנאי חייהם הקשים ממילא הורעו אף יותר.


בדוח משותף סוקרים הארגונים עיר עמים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, המוקד להגנת הפרט ועמק שווה את האופנים השונים שבהם משפיעה המלחמה על ירושלים המזרחית ותושביה. ביו הנושאים:


היעדר מיגון: היעדרם של ממ"דים, מקלטים בבניינים ומקלטים ציבוריים, באופן שמותיר את התושבות והתושבים חשופים לפגיעות טילים.


הגבלות תנועה וחסימות: סגירת המחסומים בעוטף ירושלים לכניסת תושבי השכונות שמעבר לגדר ההפרדה, מניעת כניסה של פלסטינים עם היתר איחוד משפחות לירושלים דרך מחסום שועפאט והגבלות קולקטיביות קשות בכניסה להר הבית / אלחרם א-שריף.


שיטור אגרסיבי ואלימות משטרתית: אלימות משטרתית המופעלת פעמים רבות ללא עילה וללא צורך, נגד אנשים שלא הפרו את הסדר.


תכנון ובנייה: קידום התנחלויות, הריסות בתים שנבנו ללא היתר ופעילות בתחום אתרי העתיקות והמורשת בירושלים המזרחית, במטרה להגביר את הנוכחות היהודית בירושלים המזרחית ולדחוק את התושבים הפלסטינים החוצה.


תעסוקה וביטחון תזונתי: עלייה של מאות אחוזים באבטלה, וכתוצאה מכך פגיעה משמעותית בביטחון התזונתי.
Comments


bottom of page