top of page

הסדרת מעמד של נשים פלסטיניות נפגעות אלימות במשפחה

ב-6.5.2024 הגשנו עתירה שנוגעת למתכונת הטיפול בבקשות להסדרת מעמד מטעמים הומניטריים שמוגשות בידי נשים פלסטיניות שנישאו לבן זוג ישראלי וסובלות מאלימות מצד בן הזוג, ושל ילדיהן. לעתירה הצטרפו רופאים לזכויות אדם, אשה לאשה, נשים נגד אלימות, רוח נשית, איתך-מעכי והמוקד להגנת הפרט.


נשים פלסטיניות שנישאות לאזרח או לתושב קבע ישראלי, ולידיהם המשותפים, תלויים לשם הסדרת מעמדם ב"ספונסר" הישראלי – האב או ההורה. בנסיבות של אלימות התלות הזו יוצרת מלכוד נורא: אם הם נפרדים ממנו הם מאבדים את מעמדם או את היתר השהייה שהיה בידם, ואת הזכויות הסוציאליות הנלוות. הם יכולים לנסות להסדיר את מעמדם רק בערוץ ההומניטרי, שלא נותן מענה מספיק מהיר.

לפני שנתיים נקבע בחוק שתוקם וועדה הומניטרית ייעודית לטיפול בבקשות מעמד של נשים וילדים נפגעי אלימות מצד ההורה או בן הזוג. הוועדה הייעודית אמורה הייתה להתכנס בהרכב נפרד, ולתת מענה לבקשות הללו בתוך שלושה חודשים מהמצאת כל המסמכים – בהשוואה לזמני המתנה "רגילים" של שנה וחצי עד ארבע שנים בממוצע בוועדה ההומניטרית הרגילה.

אולם שר הפנים ורשות האוכלוסין התעלמו למעשה מההוראה המקלה החדשה והוועדה הייעודית לא קמה. זמני ההמתנה נותרו בלתי אפשריים, ונשים חסרות מעמד שנותרות חד הוריות וללא מקורות קיום או תמיכה מדרדרות לדרות רחוב, לזנות, נאלצות לחזור לקשר עם בן הזוג האלים, מאבדות חזקה על הילדים, נפגעות שוב – פיזית ונפשית, ואינן זוכות לטיפול וסיוע סוציאלי.

בעתירה דרשנו להקים הרכב ייעודי ונפרד של הוועדה שיתמחה באלימות במשפחה כפי שהחוק מחייב, ועמידה במסגרת הזמנים המקוצרת של שלושה חודשים. עוד דרשנו שאם המענה לא ניתן תוך שלושה חודשים כפי שהחוק מחייב, ינתן לכל נפגע ונפגעת הממתינים להחלטת הוועדה הייעודית היתר זמני.


עת"מ 16288-05-24 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים

עו"ד: רעות שאער
קישורים:העתירה נכתבה בסיוע המתמחה יעל זיידמן


Comments


bottom of page