top of page

עצרת של תא הסטודנטים של חד"ש לציון יום הנכבה

ב-12.5.2024 עתרנו לבג"ץ בשם תא הסטודנטים של חד"ש באוניברסיטת תל אביב, לאחר שהמשטרה לא נענתה לבקשתם לקיים עצרת לציון יום הנכבה ב-15.5 בכיכר אנטין שבכניסה לאוניברסיטה. על אף שלא מדובר בהפגנה הדורשת רישיון, הפעילות והפעילים בתא הסטודנטים ביקשו לתאם את עריכת העצרת עם המשטרה. פניותיהם החוזרות ונשנות במשך כחודש לא זכו למענה, ולבסוף נמסר להם, ללא הנמקה, כי המשטרה אינה מאשרת את האירוע.


בעתירה הודגש כי ההגנה על חופש הביטוי מקבלת משנה תוקף כאשר מי שדורש את מימושה אינו נמנה עם קבוצת הרוב, כמו גם כאשר הדעות והמסרים המושמעים אינם נופלים בגדרות הקונצנזוס הציבורי ועלולים לעורר התנגדות ואף אלימות. אחרת, יישמעו רק הדעות המוסכמות על ידי רוב הציבור, וחופש הביטוי יתרוקן מתוכן. עוד הודגשה החובה לאפשר את חופש הביטוי והמחאה גם בימים רגישים וקשים וגם באווירה הטעונה של מלחמה.


בעתירה נטען כי מאז פרצה המלחמה נוקטת המשטרה ב"שיטה" של עיכובים במתן מענה לבקשות מארגני הפגנות ואירועים ציבוריים שנויים במחלוקת עד לרגע האחרון, רק על מנת לדחות את הבקשה סמוך מאוד למועד שנקבע. התנהלות זו מלמדת על ניסיון למנוע קיום הפגנות ועצרות בלי שהמשטרה תיאלץ להודות בפה מלא שהיא מסרבת לתת רישיון, בלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ותוך שהיא מסכלת פעמים רבות את האפשרות להעמיד את החלטתה לביקורת שיפוטית. נטען גם כי סירוב המשטרה במקרה זה מצטרף לדיכוי שיטתי של הפגנות, ואף משמרות מחאה קטנות, המשקפות את נקודת המבט של הציבור הערבי בישראל ונותנות ביטוי לתפיסותיו ולעמדותיו.


בעקבות הגשת העתירה הודיעה המשטרה יום לפני המועד המתוכנן לקיום העצרת כי תאפשר את קיומה, והעתירה נמחקה.בג"ץ 3933/24 תא הסטודנטים של מפלגת חד"ש באוניברסיטת תל-אביב נ' מפקד מחוז תל-אביב, משטרת ישראל

עו"ד: רעות שאער, גדיר ניקולא


העתירה, 12.5.2024

פסק הדין, 15.5.2024העתירה נכתבה בסיוע רכזת חופש הביטוי והמחאה סיון תהלComments


Commenting has been turned off.
bottom of page