top of page

הקלות בבגרות לתלמידי מב״ר, אתגר והחינוך המיוחד בקריית שמונה

ב-13.5.2024 עתרנו לבג"ץ נגד משרד החינוך בשם שלושה תלמידים מקריית שמונה ויו"ר הנהגת ההורים בעיר. שבועיים לפני מועד בחינת הבגרות הראשונה גילו תלמידי כיתות מב״ר, אתגר והחינוך המיוחד בקריית שמונה, שפונו מהעיר ולומדים במסגרות חלופיות בכל רחבי הארץ, כי משרד החינוך לא גיבש עבורם מתווה מיוחד לבחינות הבגרות.


בעתירה טענו כי משרד החינוך התעלם מכך שכל מסגרות החינוך שניתנות לתלמידות ולתלמידים אלה בשגרה קרסו, והם אינם זוכים לסיוע שחיוני עבורם כדי לעמוד בבחינות הבגרות. במקום לימודים בכיתות קטנות עם הרבה תרגולים, תוכנית לימודים מותאמת ועזרה פרטנית, הם מצאו עצמם בכיתות גדולות, ללא כל סיוע שלו הם זכאים. לכך נוספו הקשיים הרגשיים הנלווים לעקירה הממושכת מהבית, החברים והקהילה, ולהתפרקות כל המסגרות המוכרות. כתוצאה מכך, סיכוייהם לצלוח את בחינות הבגרות צנחו בתלילות.


בעתירה נטען כי העובדה שמשרד החינוך זונח דווקא את התלמידים האלה לוקה בחוסר סבירות ובשרירות קשים, סותרת את הרציונל הפדגוגי אשר מנחה את מערכת החינוך בעניינם ופוגעת בזכותם לחינוך, לשוויון ולכבוד.בג"ץ 3964/24 י"א נ' שר החינוך

עו"ד: טל חסין
קישורים:העתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח סיון תהל והמתמחות יעל זיידמן ואלזה בונייהComments


Commenting has been turned off.
bottom of page