top of page

בשיא הקיץ, לתושבי כפר עקב יש מים רק 12 שעות בשבוע

אגירת מים בכלי פלסטיק באמבטיה
ארכיון: מצוקת המים בירושלים המזרחית. צילום: נסרין עליאן, ACRI

מאז תחילת יוני ניכר מחסור חמור במים בשכונת כפר עקב שבירושלים המזרחית. לדברי תושבים, בתחילת החודש זרמו המים בצינורות יומיים בלבד, ולאחר מכן ירדה כמות זו ל-12 שעות בשבוע בלבד. ההפחתה הניכרת בכמות המים הביאה לכך שלא ניתן למלא את מכלי המים שעל גגות הבתים, והמחסור במים זורמים ניכר בכל תחומי החיים. תלמידים נשלחו הביתה, קופות חולים ובית החולים ליולדות בשכונה התקשו לפעול, קייטנות ביטלו את פעילותן ובבתים רבים לא היו די מים לרחצה ולניקיון. הרשויות האחריות לספק מים לשכונה – משרד האנרגיה והתשתיות, רשות המים, עיריית ירושלים וחברת מקורות – מגלגלות את האחריות זו אל זו ואל הרשות הפלסטינית, למרות שהשכונה נמצאת בשטח המוניציפלי של ירושלים.


ב-23.6.2024 פנינו בדחיפות לשר האנרגיה והתשתיות, לראש רשות המים והביוב, לראש עיריית ירושלים ולמנכ"ל מקורות. עו"ד טל חסין הדגישה כי שכונת כפר עקב סופחה לירושלים ב-1967 כחלק מסיפוח העיר המזרחית כולה, ועל רשויות המדינה מוטלת חובה חוקית להעניק לתושביה את מלוא השירותים.


"העובדה שבישראל, במאה ה-21, נאלצים תושבים לקנות מים מגורמים בלתי מפוקחים, במחירים בלתי מפוקחים, ולאפסנם על גגות הבתים, מהווה תעודת עניות לכל גורם המופקד על משק המים ועל אספקתם", נכתב בפנייה. "מדי קיץ מדווחים תושבי השכונה על מצוקת מים, ללא הועיל, אך בקיץ זה שברה ההזנחה המאפיינת את יחס הרשויות לתושבי השכונות הפלסטיניות, המתגוררים מעבר לחומת ההפרדה, שיא חדש. הפקרתם, תוך פגיעה קשה בזכותם לחיים, לכבוד, לשוויון ולבריאות אינה חוקית, ויש לשים לה קץ לאלתר, תוך מציאת פתרון שיאפשר את חידוש אספקת המים בדחיפות".
קישורים:
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page