top of page

להגן על זכויותיהם של עובדים שעתיים בשעת חירום

אילוסטרציה - מלצרית באירוע
© Eva808 | Dreamstime.com

עובדות ועובדים שעתיים מועסקים לרוב במקצועות הדורשים עבודה פיזית או עבודה עם קהל, בשכר נמוך יחסית, בחוסר ודאות ובשכר חודשי משתנה. רבים מהם נמנים על אוכלוסיות מוחלשות ופגיעות – יוצאי מדינות בריה"מ לשעבר או אתיופיה (בפרט מבוגרים), בני נוער ועובדים צעירים, ערבים אזרחי ישראל ותושבי מזרח ירושלים, פלסטינים, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט. זכויותיהם נפגעות גם בימי שגרה, ובשעת חירום הם נפגעים באופן קשה במיוחד.


ב-17.6.2024 פנינו לוועדת הכספים של הכנסת יחד עם קו לעובד, איתך-מעכי והפורום למאבק בעוני. עו"ד דיאנה בארון מקו לעובד הסבירה את האופנים הייחודיים שבהם מושפעים העובדות והעובדים השעתיים מן המלחמה, והציגה רשימה של פתרונות שיש ליישם כדי לפצותם ולתקן את העוול שנעשה להם.


Comments


bottom of page