top of page

הפארק העירוני בעפולה: הכניסה לערבים אסורה


הפארק העירוני בעפולה

אתמול (25.11.2018) פנינו לראש עיריית עפולה בעקבות הפרסומים על כך שהפארק העירוני בעפולה נפתח בשבת האחרונה לכניסת תושבי העיר בלבד, ושגם באירועי חנוכה הקרובים יוכלו להיכנס לפארק רק תושבי העיר. צעד זה לווה ברטוריקה בדבר שמירת "צביונה היהודי" של העיר, בהמשך להבטחותיו של ראש העירייה במערכת הבחירות.

בפנייה מציינים עורכי הדין גיל גן-מור ורג'ד ג'ראיסי מהאגודה לזכויות האזרח, כי גם אם סגירת הפארק לתושבי העיר בלבד פוגעת גם ביהודים תושבי חוץ, ברור כי המטרה היא למנוע את כניסתם של ערבים ולסמן את האוכלוסייה הערבית באזור כבלתי רצויה. צעד זה אינו חוקי ומהווה הפליה אסורה מחמת לאום. האגודה שוקלת להגיש תובענה ייצוגית נגד העירייה אם לא תשנה את מדיניותה.

Comments


bottom of page