top of page

מדרגות קורדובה בחברון יישארו סגורות לפלסטינים


מדרגות קורדובה בחברון. צילום: עיסא עמרו

בג"ץ דחה היום (2.12.2018) עתירה שהגשנו יחד עם עיסא עמרו, תושב חברון, נגד צו צבאי שמונע מפלסטינים לעלות ולרדת במדרגות "קורדובה", המובילות מרחוב השוהדא לשכונת תל רומיידה בחברון. פסק הדין מתעלם מכך שסגירת הרחובות בחברון הפכה את חייהם של התושבים הפלסטינים לבלתי נסבלים.

העתירה הוגשה לאחר שבמשך שנתיים נמנעה תנועה חופשית של פלסטינים במדרגות ללא צו. לאחר הגשת העתירה הוציא הצבא צו שסוגר את המדרגות בפני כל מי שאין בידיו היתר להשתמש בהן. בעקבות סגירת המדרגות, תושבי העיר הפלסטינים המעוניינים להגיע לתל רומיידה נאלצים להשתמש בדרך עוקפת, תלולה וקשה להליכה, שעוברת דרך אדמות פרטיות של תושבי העיר ודרך האתר הארכיאולוגי החדש שנפתח בחברון, ושלא ברור האם פלסטינים יוכלו לעבור שם באופן קבוע. הדרך מקשה גם על ספקי שירותים שלהם נזקקים תושבי השכונה: רופאים, עובדות סוציאליות, טכנאים, שליחים ואחרים.

בפסק הדין כתב השופט עמית כי: "המציאות הביטחונית והאזרחית בחברון סבוכה ביותר. רמת החיכוך והמורכבות של האוכלוסיות מייצרת תרחישים שבהקשרים אחרים נראים כמעט מופרכים. במציאות הקיימת, אין עילה להתערבות בהחלטתו של המפקד הצבאי". עוד כתב השופט אמנם הפגיעה בעותר "אינה מזערית", אך היא נעשתה בשל המצב הביטחוני בעיר. לדבריו, לא הוצגה בפני השופטים "חלופה ראויה להשגת התכלית הביטחונית תוך הסרת ההגבלה על מעבר במדרגות", וכי "משקלו של האינטרס הביטחוני גובר על הפגיעה הנקודתית בעותר". עם זאת הוסיף השופט כי ראוי שהמפקד הצבאי ישקול לאפשר לעותר לעלות במדרגות.

עו"ד רוני פלי מהאגודה לזכויות האזרח, שהגישה את העתירה: "השופטים ממשיכים לאפשר את קיומה של מדיניות ההפרדה והאפליה בחברון. רחובות שלמים בעיר סגורים בפני תושביה הפלסטינים, שמהווים רוב מוחלט של התושבים. מציאת קשה זו גורמת לפגיעה קשה ולסבל לתושבים, אך הם אינם זוכים לאוזן קשבת ולסיוע מבית המשפט הגבוה לצדק".

בג"ץ 3043/18


bottom of page