top of page

להשיב לפלסטינים כספי ערבויות שהפקידו

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד ראש המינהל האזרחי, בדרישה להחזיר לפלסטינים כספים שהפקידו כערבות לצורך שחרור ממעצר או כפיקדון להבטחת התייצבות. בקופת המינהל האזרחי נצברו כ-53 מיליון ₪ השייכים לתושבים פלסטינים, ושהיה על המינהל האזרחי להשיבם על פי דין. דוחות מבקר המדינה ודיווחי עיתונאים מתחו כבר מזמן ביקורת על היעדרו של נוהל שמסדיר את תהליך החזרת הכספים למפקידים, ועל כך שההליך הבירוקרטי להשבתם מרתיע וסבוך, כך שרבים אינם מצליחים לקבל בחזרה את כספם.


בעתירה טענו כי התנהלות זו מנוגדת לחובות המינהל מכוח כללי המשפט המינהלי והדין הבינלאומי. המשך החזקת הכספים בקופת המינהל היא מעשה גזל, ופגיעה חמורה בזכות הקניין ובזכות להליך הוגן, אפליה בוטה של האוכלוסייה הפגיעה ביותר וניצול החשש הידוע והמובן של תושבים פלסטינים, ושל עצורים ששוחררו בפרט, מיצירת קשר עם רשויות הכיבוש. דרשנו להשיב את הכספים למפקידים, לפרסם לידיעת הציבור נוהל בערבית ובעברית בעניין השבת כספי הערובה, ולהקים קרן לכספים שלא ניתן היה להשיב, שתיועד לרווחת האוכלוסייה הפלסטינית בשטחי הגדה המערבית.בג"ץ 3558/23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש המנהל האזרחי

עו"ד: רוני פלי, רעות שאער


Comments


bottom of page