top of page

נאמנים לזכויות האדם ולדמוקרטיה


אילוסטרציה

חברות וחברים יקרים,

היינו שם כשהצעת החוק הוגשה והתנגדנו.

היינו בדיונים בכנסת והתנגדנו.

היינו בהפגנות וברשתות החברתיות ונאבקנו.

יחד עם ארגונים עמיתים ועם יוצרים, אמנים ומוסדות תרבות הצלחנו להשפיע, וחוק הנאמנות בתרבות ירד מסדר היום, לפחות לעת עתה.

אבל אסור לנו להיות שאננים. אפשר לצפות ששרת התרבות והממשלה ינסו שוב להעביר את החוק.

וצריך לזכור – המאבק הוא לא רק נגד החוק. הוא גם נגד הנזק שכבר נגרם ועלול להחריף. אנחנו כבר מרגישים את "האפקט המצנן": אמנים, מוסדות וכלי תקשורת כבר הפנימו את המסר שכדאי להתיישר לפי הקו שמכתיב השלטון. רק בימים האחרונים, למשל, ניסה עיתון ידיעות אחרונות לתהות על מידת "נאמנותה" של הזמרת לינא מחול, ואגודת הסטודנטים במכללת תל חי ביטלה הופעה של הראפר תאמר נפאר כדי להימנע מ"חיכוכים".

אנחנו ממשיכים להיות נאמנים – לזכויות האדם, לדמוקרטיה ולשוויון. נמשיך להיאבק בניסיונות להעביר את החוק הרע הזה, ובשאר הניסיונות לצמצם את המרחב של מה שמותר לנו לומר ולחשוב.


שלכם, שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page