top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 9.12.2018

הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; סינון תכנים באינטרנט; זכויות חייבים – ריבית פיגורים; הנגשת שירותים ואתרי ממשלה בשפה הערבית; יישום דוח פלמור למאבק בגזענות; עובדים שעתיים; יום זכויות האדם בכנסת: כנס ודיונים: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.

הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014 ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום ראשון 9.12.2018 בשעה 11:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת החוק עוסקת בהסדרת עבודתן של חברות הגבייה הפרטיות הגובות חובות עבור הרשויות המקומיות. עמדת האגודה לזכויות האזרח: האגודה מתנגדת להפרטת הסמכות לגבות חובות, במיוחד נוכח הסמכויות הדרקוניות הנתונות בידי הרשויות המקומיות לגבייה מנהלית (שלא באמצעות הליך שיפוטי). הניסיון מלמד כי ההפרטה של הגבייה ברשויות המקומיות הובילה במהלך השנים לפגיעה חמורה בזכויות אדם.

ראוי היה כי הצעת החוק תבטל את אפשרות ההפרטה של מערך הגבייה העירוני, או לכל הפחות תגביל אותה באופן משמעותי. בפועל, הצעת החוק מעניקה הכשר חוקי להפרטה הקיימת. עם זאת, בנוסח שפרסם היועץ המשפטי של הוועדה לקראת הדיונים לאישור הצעת החוק נכללות רוב ההערות של האגודה, שעניינן הגברת הפיקוח על החברות וצמצום סמכויותיהן. להרחבה

סינון תכנים באינטרנט

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הגנה על קטינים בפני תכנים פוגעניים באינטרנט), התשע""ט-2018 - דיון והצבעה על הצעת החוק בקריאה הראשונה ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה | יום שני 10.12.2018 בשעה 9:30 | הכנה לקריאה ראשונה

הצעת החוק מבקשת לקבוע כברירת מחדל חובה של ספקיות האינטרנט לחסום גישה לאתרי פורנו והימורים. גולש שירצה להסיר את החסימה יצטרך להגיש בקשה מיוחדת. עמדת האגודה: אין חולק על כך שלצד ההיבטים החיוביים של האינטרנט, התרבו גם תופעות שליליות כמו בריונות רשת (cyber bullying) וחשיפה לתכנים פוגעניים. אבל ההתמודדות עם חשיפה לתכנים פוגעניים צריכה להיעשות בתבונה, באמצעים שיפחיתו בצורה מיטבית את החשיפה לתכנים מזיקים תוך פגיעה מינימלית בחופש הביטוי ובזכות הגישה למידע באינטרנט. הצעת החוק מחטיאה את שתי המטרות הללו.

כבר היום, ספקיות האינטרנט מחויבות בחוק להזהיר כל מנוי מפני האפשרות שהוא או ילדיו ייחשפו לתכנים מזיקים, ולהציע לו שירותי סינון ללא עלות נוספת. התקנת "שִיבֵּר" מרכזי, שיסנן כברירת מחדל את תעבורת האינטרנט, איננה יעילה וגם מסוכנת מאוד.

 • קל מאוד לעקוף את החסימות, ודווקא ילדים ובני נוער ידעו לפני כולם כיצד לעשות זאת.

 • ההגנה מפני תכנים מזיקים תלויה בראש וראשונה בהורים. מנגנון סינון מרכזי יוצר אשליה שהילדים בטוחים למרות שהם ממשיכים להיות חשופים לתכנים מזיקים באתרי פורנו ובאתרים רבים אחרים.

 • חסימה מרכזית עלולה להאט את קצב הגלישה של כל הגולשים.

 • קשה מאוד ליצור מנגנון טכנולוגי שיחסום רק אתרי פורנו בלי לחסום גם אתרים עם צילומים אמנותיים, הסברה מינית, בריאות מינית וכו'.

 • פגיעה בפרטיות – תיווצר "רשימה שחורה" של כל מי שביקש להסיר את החסימה.

 • ההגדרה של פורנוגרפיה היא עמומה, ולא ברור מי יקבע אילו תכנים אמורים להיחסם. ההצעה של יוזמי החקיקה - למנות וועדה שתחליט אילו תכנים ייחסמו – היא מסוכנת.

 • חופש ביטוי ומדרון חלקלק – מהלך חסר תקדים של התערבות מדינתית לסינון אתרים עלולה להתרחב בעתיד לסוגים אחרים של תכנים.

זכויות חייבים – ריבית פיגורים

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 58) (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים), התשע"ח-2018 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 10.12.2018 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה (יחד עם הקליניקה למימוש זכויות אדם באמצעות ההליך האזרחי באוניברסיטת חיפה): מטרתה של ריבית הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם את החוב במועד, ולהעניש אותו במקרה שאיחר בתשלום. אולם ככל שמדובר בחייבים שידם אינה משגת ואינם מתחמקים מתשלום, התכלית לתמרץ את החייב לשלם לא מתקיימת. למעשה, התכלית היחידה שמקדמת ריבית הפיגורים בנסיבות אלה היא תכלית עונשית, כאשר הסיבה להטלת העונש היא חוסר יכולתו הכלכלית של החייב לשלם. המצב האבסורדי שנוצר הוא שעל אנשים אלה מוטל מעין "מס על העוני". בשל ריבית הפיגורים החוב מתנפח, ומוצרים חיוניים כגון מים, חשמל, ביטוח לאומי, שירותי חירום רפואיים ואף מסי עירייה הופכים ליקרים יותר עבור אנשים הנמצאים בעוני מאשר עבור אוכלוסיות מבוססות. יש לבטל את ריבית הפיגורים לחייבים הנמצאים בעוני ולקדם הסדרים הוגנים שיסייעו להם לפרוע את החוב תוך שמירה על זכותם לקיום בכבוד, כגון חיוב גופים מסוימים בנקיטת צעדים למען הגעה להסדר תשלומים סביר ומתן הלוואות ללא ריבית מטעם המדינה לחייבים הנמצאים בעוני. צעד נוסף שיש לבצע הוא לקיים פיקוח ורגולציה הדוקים יותר על ריביות הפיגורים שגובים הבנקים וגופים חזקים אחרים בהוצאה לפועל. להרחבה

הנגשת שירותים ואתרי ממשלה בשפה הערבית

הצורך בהנגשת אתרי ושירותי ממשלה לחברה הערבית ועדת המדע והטכנולוגיה | יום שני 10.12.2018 בשעה 11:00 | דיון

עמדת האגודה: האגודה פועלת זה שנים רבות מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, וגופים ציבוריים למען הנגשת כלל השירותים הציבוריים והממשלתיים לאזרחים הערבים, בשפה הערבית. חרף ההתקדמות המבורכת שחלה בשנים האחרונות בעניין זה, והזמינות ההולכת ומתרחבת של שירותים ממשלתיים וציבוריים בשפה הערבית, הפערים בין אזרחים יהודים וערבים בנגישות לשירותים ממשלתיים בסיסיים עדיין גדולים ודורשים טיפול יסודי ומיידי.

המצב הקיים היום, שבו שירותים ממשלתיים בסיסיים וחיוניים אינם מונגשים לאזרחי המדינה הערבים ואינם זמינים בשפה הערבית, מהווה אפליה על רקע לאום במימוש זכות היסוד לשוויון, ופוגע ביכולתם לממש את זכויותיהם ולקבל את השירותים המגיעים להם. בין השירותים החיוניים שחובת הנגשתם לאזרחים הערבים טרם הושלמה: המוסד לביטוח לאומי, רשות האכיפה והגביה, רשות שדות התעופה, רשות הטבע והגנים, לשכת הפרסום הממשלתית, לשכות הרווחה ברשויות מקומיות בכלל ובערים מעורבות בפרט, ומשרדי הממשלה השונים. להרחבה

יישום דוח פלמור למאבק בגזענות

א. מעקב אחר יישום דו"ח פלמור למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה - במסגרת יום זכויות האדם הבינלאומי המצויין בכנסת; ב. מחיקת רישום פלילי לבני הקהילה האתיופית - בהתאם להצעת נשיא המדינה ושרת המשפטים ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות | יום שני 10.12.2018 בשעה 12:30 | דיון

עמדת האגודה: האגודה עוקבת אחר יישומן של 16 מהמלצות דוח ועדת פלמור, במסגרת פרויקט משותף עם הסדנא לידע ציבורי והמרכז להעצמת האזרח. בחרנו לעקוב אחר ההמלצות אשר נוגעות, לטעמנו, לחסמים המרכזיים שקיימים כיום ומאפשרים לגזענות להמשיך ולשגשג בחברה. יישומן של המלצות אלה יוביל, להערכתנו, לצמצום התופעות הקשות של גזענות ואפליה. להרחבה

עובדים שעתיים

היקף ההעסקה של העובדים השעתיים בישראל - במסגרת ציון יום זכויות האדם הבינלאומי בכנסת; על סדר היום: היקף ההעסקה של העובדים השעתיים בישראל - ישיבת מעקב ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 11.12.2018 בשעה 11:30 | דיון

עמדת האגודה (במסגרת הפורום לאכיפת זכויות עובדים): כ-45% מהעובדות והעובדים במשק, למעלה ממיליון איש, משתכרים לפי שעה. המטרה המקורית של העסקת עובדים שעתיים הייתה למלא צרכים זמניים ומשתנים של מקום העבודה. אולם במהלך הזמן, הבינו מעסיקים רבים כי עלות ההעסקה של העובדים השעתיים נמוכה יותר משום שהיא מאפשרת קיצוץ בהוצאות שכר על ידי גריעת זכויותיהם של העובדים השעתיים ביחס לעובדים במשכורת, ולכן עברו להעסקה של עובדים במתכונת שעתית גם כאשר היקף המשרה מלא או קרוב לכך, וההעסקה מתמשכת וקבועה. כהכללה, ניתן לומר כי מדובר בעובדים החלשים בשוק העבודה, כאלה ששכרם הוא שכר המינימום או מעט יותר מכך; עובדים שאינם נהנים מסל זכויות מורחב מכוח חוזים אישיים או הסכמים קיבוציים נדיבים וסובלים משורה ארוכה של אפליות. פעמים רבות מדובר בעובדים המועסקים שנים ארוכות כעובדים לפי שעה.

כדי לתקן המצב הקשה, יש לבצע בדחיפות את הפעולות הבאות:

 • לשנות את ההגדרה של עובדים שעתיים, כך שעובד שעתי יהיה רק עובד שעובד במשרה מוגבלת בהיקפה או בזמן.

 • עבור מי שיחשב עובד שעה גם אחרי תיקון ההגדרה, יש להעביר תיקונים בצו ההרחבה – לתשלום ימי חג, לביטול ההתניה לעבוד ביום לפני ויום אחרי החג, לקביעת תעריף שכר מינימום שעתי הגבוה ב-10% משכר המינימום הרגיל, למתן הפסקות בתשלום ועוד.

 • ראוי לבצע מחקר/בדיקה של היקף דפוס העסקה זה במשק.

יום זכויות האדם בכנסת: כנס ודיונים

כנס: התכנון ככלי לאפליה או לשיפור חברתי

יום שלישי 11.12.2018 בשעות 16:00-14:00 אולם "ירושלים", כנסת ישראל ח"כ תמר זנדברג וח"כ יעקב מרגי מזמינים את הציבור לכנס לציון יום זכויות האדם הבינלאומי, בעקבות הסרט "סאלח פה זה ארץ ישראל". הסרט הציג את האפליה הממוסדת של המזרחים ושל הפריפריה בישראל מאז קום המדינה, ואת ההשלכות של אפליה זו עד היום. הכנס ידון בהשלכות שיש לכלי התכנון על זכויות האדם: על אפליה, שוויון וצדק חברתי. הכנס בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום מתכננים למען זכויות תכנון. הכניסה בהרשמה מראש בלבד – לפרטים מלאים ולהרשמה לחצו כאן. נוסף על הכנס ועל הדיונים שצוינו לעיל יתקיימו ביום שלישי בשעות הבוקר דיונים נוספים לציון יום זכויות האדם הבינלאומי, ובהם:

 • ועדת הכלכלה בשעה 9:30: 1. הגנה על אזרחים ותיקים מעושק ומניצול כלכלי בעסקאות עם חברות שיווק; 2. הצעה לסדר-היום בנושא: "ניצול קשישים"

 • הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בשעה 10:00: השקופות: נשים חסרות מעמד - מענים לנשים הסובלות מאלימות – נשים בתהליך התאזרחות

 • ועדת החינוך, התרבות והספורט בשעה 10:30: אישור תשלומים נוספים להורים - כלי לאפליה בין תלמידים

 • ועדת המדע בשעה 11:00: אפליית נשים חרדיות בהעסקתן בתחום ההיי-טק

ความคิดเห็น


bottom of page