top of page

האגודה מצטרפת לדיון בתביעה נגד שרון שפורר

האגודה לזכויות האזרח פנתה לבית המשפט בבקשה להצטרף כידידת בית המשפט לדיון בתביעה של לשכת

עורכי הדין נגד העיתונאית שרון שפורר. האגודה מזהירה שמדובר בתביעה משתיקה שפוגעת בחופש הביטוי ומסכנת את העיתונות החוקרת בישראל. הדיון הראשון בתביעה נקבע ל-5.7.2017 בבית משפט השלום בהרצליה.

לשכת עורכי הדין הגישה תביעת לשון הרע נגד שפורר לאחר שזו פרסמה עליה כתבות ביקורתיות. האגודה טוענת שמדובר בתביעה משתיקה שעלולה לפגוע באורח קשה בחופש הביטוי, בחופש העיתונות ובזכות הציבור לדעת. תביעה משתיקה היא תביעת לשון הרע או איום בתביעה בתגובה לפרסום בעניין ציבורי, שכוונתה או תוצאתה היא השתקה של ביקורת. מעבר לפגיעה במבקר המסוים, תביעה משתיקה גם מרתיעה אחרים מלהשתתף בשיח הציבורי מחשש שייתבעו.

במסגרת הבקשה מפנה עו"ד אבנר פינצ'וק לדוח האגודה "משתיק קול", שסוקר את תופעת התביעות המשתיקות ומראה כיצד היא פוגעת בעיתונאים, בלוגרים, צרכנים ועוד. פערי כוח בין התובע והנתבע גורמים לרבים "להתקפל" ולחזור בהם מפרסומים ראויים וחשובים כבר בתחילת המשפט ולפעמים אפילו לפני כן – מיד לאחר שהם מקבלים מכתב שמאיים בתביעה.

מימוש חופש הביטוי וחופש העיתונות הופך לנטל כבד כשאיום התביעה מרחף מעל ראשי העיתונאים שחוקרים גוף בעל כוח והשפעה. גם אם התביעה נדחית, הוצאות המשפט לא מפצות את הנתבע על הנזק הכספי, עוגמת הנפש והטרדה שנגרמו לו. כתוצאה מכך עלול להיווצר אפקט מצנן על תחקירים ועל ביקורת כלפי גופים חזקים דוגמת לשכת עורכי הדין.

"התביעה נגד שפורר אינה ראויה, ועצם הגשתה הוא שעלול להשפיל ולבזות את לשכת עורכי הדין ואת הציבור שהיא מייצגת". אומר עו"ד אבנר פינצ'וק מהאגודה לזכויות האזרח, שהגיש את הבקשה. "הנזק של תביעות משתיקות אינו נובע מתוצאות ההתדיינות המשפטית אלא מעצם הצורך לנהל את ההתדיינות. המסר שעובר לציבור הוא שהשתתפות בוויכוח ציבורי היא מסוכנת ועלולה לגבות מחיר כבד, ועל כן מוטב לשבת בשקט. עיתונות חופשית, ביקורתית וחוקרת היא תנאי לדמוקרטיה ולזכויות האדם, ולשכת עורכי הדין מצווה להגן עליה".

ת"א 71274-01-17

bottom of page